1. Kwaliteitsborging

Opdrachtgevers en het uitvoerende bedrijf leggen in hun overeenkomst vast aan welke prestatie-eisen een betonreparatiewerk moet voldoen. De opdrachtgever doet er goed aan om te verlangen dat een werk wordt uitgevoerd door een gecertificeerd VBR-betonreparatiebedrijf. Dit geeft de beste zekerheid dat de uitgevoerde werkzaamheden ook daadwerkelijk aan de overeengekomen kwaliteits- en prestatie-eisen zullen voldoen.

Certificering betonreparatie

Voor het zeker stellen van de kwaliteit van de uitgevoerde betonreparaties bestaan sinds 2017 het KOMO-procescertificaat voor ‘Het technisch repareren en beschermen van beton” (BRL 3201:2017, deel 1) en voor 'Het constructief repareren en versterken van beton' (BRL 3201:2017, deel 2). Alle VBR-bedrijven zijn in het bezit van beide certificaten.
Daarnaast beschikken alle VBR-bedrijven over een veiligheidsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens de VCA-checklist 2017 en voldoet hun kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen die daaraan in NEN-EN-ISO 9001:2015 worden gesteld. VBR-bedrijven onderscheiden zich hiermee van andere reparatiebedrijven. Zij zijn gewend om aan hun opdrachtgevers de geleverde kwaliteit ook daadwerkelijk aan te tonen en zorgen ervoor dat de veiligheid voor personeel en omgeving ook nadrukkelijk wordt geborgd.

Beoordelingsrichtlijn (BRL) 3201

Aan de Beoordelingsrichtlijn BRL 3201:2017 liggen de Europese norm NEN-EN 1504, CUR-Aanbeveling 118:2015 ('Specialistische instandhoudingstechnieken – Repareren van beton') en CUR-aanbeveling 119:2018 ('Specialistische instandhoudingstechnieken - Vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton') ten grondslag. Lag voorheen de focus op de uitvoeringstechnieken van de reparatie zelf, in deze nieuwe Beoordelingsrichtlijnen wordt meer uitgegaan van de door de opdrachtgever gewenste prestatie. Deze prestatie is afgestemd op het doel ervan:  louter esthetisch, technisch of constructief. Dit maakt het voor de opdrachtgever gemakkelijker om – afhankelijk van het type reparatie – een daartoe gekwalificeerd reparatiebedrijf te kiezen.

Toezicht

De gecertificeerde VBR-bedrijven staan onder toezicht van onafhankelijke certificerende instellingen, zoals SGS-INTRON, KIWA en SKB-IKOB. Deze instellingen controleren tweemaal per jaar op kantoor het functioneren van het kwaliteitssysteem van de bedrijven en minimaal zes keer per jaar steekproefsgewijs de projecten in uitvoering.

Hebt u vragen? Neem contact op.

Lees hier onze privacystatement

* Velden met een * zijn verplicht
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief