2.2 Vorst en dooizoutgebruik

Het gebruik van dooizouten in de winter op wegen en brugdekken maar ook op galerijen, betonnen trappen en hellingbanen is om twee redenen een serieuze bedreiging voor de kwaliteit van betonoppervlakken:
Naast de gevolgen die het op langere termijn kan hebben (indringing van chloriden in het beton) leidt het gebruik van dooizouten op bevroren betonoppervlakken tot een plotselinge temperatuurschok: dit kan - afhankelijk van de betonsamenstelling - leiden tot afschilfering van het oppervlak. Als dit herhaaldelijk gebeurt, neemt de grootte van de betondekking op de wapening af, wordt het oppervlak ruwer en zal het sterk vervuilen.

VBR-bedrijven hebben altijd voldoende eigen deskundigheid in huis om de ernst en omvang van vorstschade goed te kunnen inschatten. Dit behoedt de opdrachtgever voor een verkeerde aanpak met mogelijk ernstiger gevolgen.

Ga voor meer informatie naar het informatieblad 'Betonschade door vorst en dooizouten'

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief