2. Vormen van betonschade

Het woordenboek schrijft bij betonschade ‘betonrot’ en vervolgens bij betonrot: ‘aantasting, verkruimeling van beton, waardoor de wapening gaat roesten’.

Maar ‘betonrot’ bestaat niet! 

Beton kan namelijk niet rotten, zoals bijvoorbeeld hout dat wel kan. Het is de wapening in het beton die corrodeert (= roest), daarbij in volume toeneemt en de dekking op de wapening, dat wil zeggen de buitenste laag van het beton, wegdrukt. Betonschade is dus het gevolg van roestende wapening en niet de oorzaak ervan.

Aan het oppervlak van het beton is te zien of er iets mis is. Dit worden de uiterlijke schadekenmerken genoemd. Iemand met veel ervaring kan aan de kenmerken vaak al zien wat er aan de hand is, al is in veel situaties een nader deskundig onderzoek nodig. Uiterlijke kenmerken zijn onder meer: scheuren in het betonoppervlak, los zittende of hol klinkende stukken beton, afschilfering of slijtage van het beton, roestplekken aan het oppervlak, roestende wapening, mos-aangroei, verkleuringen etc. 

Deze zichtbare kenmerken geven een eerste indruk van de vermoedelijke schademechanismen. Schademechanismen zijn de – vaak onzichtbare processen – die tot de schadekenmerken hebben geleid. De werkelijke oorzaken van het optreden van deze mechanismen liggen meestal al besloten in fouten in het ontwerp van het desbetreffende bouwdeel, de uitvoering ervan (bouwfase) of in gebrekkig of onoordeelkundig onderhoud. 

De belangrijkste schademechanismen zijn:

2.1 Wapeningscorrosie
2.2 Vorst en dooizoutgebruik
2.3 Chemische aantasting van beton
2.4 Scheurvorming door te hoge spanningen

Daarnaast komen al in de bouwfase onvolkomenheden aan het licht zoals:

2.5 Grindnesten in beton
2.6 Craquelé (kleine haarscheurtjes) in het betonoppervlak.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief