3. Het betonreparatieplan

Wanneer schade aan het beton is vastgesteld, kan worden besloten tot het repareren van de betonnen constructie. Hiervoor wordt eerst een betonreparatieplan opgesteld.

Het betonreparatieplan zal in grote lijnen een antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke eisen worden aan de betonreparatie respectievelijk aan de betonconstructie gesteld?
  • Technische mogelijkheden. Wat is de beste oplossing: alleen beton repareren of beton repareren en beton beschermen? Het uitvoeren van een tijdelijke betonreparatie of kiezen voor een definitieve betonreparatie?
  • De te hanteren betonreparatiemethode: handmatig repareren, beton injecteren of betonspuiten?
  • De te gebruiken betonreparatiematerialen.
  • De voorbewerking van de ondergrond.
  • Bereikbaarheid van het bouwwerk tijdens de uitvoering.
  • Wat zijn de veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij de betonreparatie?

VBR-bedrijven zijn gespecialiseerd in het herkennen van schadevormen en het geven van een deskundig reparatieadvies. 

Receive our newsletter-->
Receive our newsletter

Meld u aan voor onze nieuwsbrief