7. Overige constructieve versterkingen

Wanneer constructies ernstig zijn aangetast door corrosie van de wapening, bestaat de mogelijkheid dat ze niet meer aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoen. Zo werd in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw in de woningbouw veel gebruik gemaakt van geprefabriceerde vloerelementen van het type 'Kwaaitaal' en 'Manta'. Bij de productie daarvan werd regelmatig een verhardingsversneller op basis van calciumchloride aan het beton toegevoegd. Daardoor kon de fabriek twee keer op één dag van dezelfde bekisting gebruik maken. Het hoge chloridegehalte in het beton veroorzaakte bij de toepassing als begane grondvloeren al vrijwel direct corrosie van de wapening die veelal pas na vele jaren werd ontdekt. Op dat moment was er niet zelden al sprake van een ernstig constructief probleem en was herstel van het constructief draagvermogen van de vloer direct noodzakelijk.

Door diverse VBR-bedrijven zijn voor deze constructieve problemen ingenieuze oplossingen bedacht en met grote regelmaat toegepast. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Het aanbrengen van externe voorspanning ('naspansysteem'); deze methode werd veel toegepast bij grotere complexen zoals scholen, sporthallen, zorgcentra of bij 'rijtjeswoningen'.
  • Het aanbrengen van externe ondersteuningen ('opspanliggers'); hierbij wordt meestal per “slecht” vloerelement  een zogenaamde tralieligger of vakwerkligger toegepast die tegen de vloer wordt opgespannen.
  • Het vervangen van de aangetaste 'ribben' van de elementen door een nieuwe betonbalk (meestal met behulp van een 'verloren' U-vormige bekisting.

Vloerelementen die minder ernstig zijn aangetast kunnen eventueel nog handmatig worden gerepareerd of worden voorzien van kathodische bescherming. In beide gevallen moet dan wel worden vastgesteld dat het draagvermogen van de vloer nog in orde is.

Specialistenwerk

Diverse VBR-bedrijven hebben de deskundigheid in huis om schade, ontstaan door chloride aan Kwaaitaal- en Mantavloeren, te herkennen en afdoende te herstellen. In veel gevallen kan dan op de herstelde vloer een langjarige en verzekerde garantie worden gegeven.

Hebt u vragen? Neem contact op.

Lees hier onze privacystatement

* Velden met een * zijn verplicht
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief