8. Lijmwapening / Lamellenwapening

Lijmwapening of lamellenwapening is een uitwendige wapening en wordt toegepast om bestaande constructies te versterken. Hierbij worden koolstof strippen (lamellen) aan de buitenkant in de trekzone van de te versterken constructie gelijmd.

Er dient vooraf altijd een constructieberekening gemaakt te worden, waarbij bepaald wordt hoeveel lamellen nodig zijn om de trekkracht van de betonnen constructie terug te brengen of te vergroten.
De koolstof (carbonvezel) lamellen hebben een breedte van 50 tot 150 mm en zijn 1,2 tot 1,4 mm dik. De lengte van de lamellen is onbeperkt.

Voorbehandeling van de ondergrond
De betonnen ondergrond dient van goede samenhang en sterkte te zijn met een hechtsterkte van minimaal 1,5 N/mm2 . Het oppervlak dient vlak te zijn en vooraf gereinigd te worden, meestal door gritstralen.

Het aanbrengen van de lamellen
De lamellen worden met een bij het systeem behorende 2-componentenlijm op de betonnen ondergrond aangebracht en aangedrukt. Na uitharding van de lijm kan krachtoverdracht via de koolstof lamellen plaatsvinden.

Toepassingen
Uitwendige koolstofwapening wordt toegepast bij toename van belasting zoals bij:
- vergroting van de nuttige belasting op liggers en vloeren
- verhoging van de capaciteit bij verkeerstoename op bruggen
- gebruiksverandering in industriële gebouwen
- verwijdering van wanden of kolommen.

Schade aan draagconstructies door:
- brand
- corrosie van het oorspronkelijke wapeningsstaal
- aanrijding door (vracht)auto’s
- aanvaring door schepen.

Verbetering van constructies:
- vermindering van vermoeiing
- vermindering van scheurbreedten
- bij ontwerp of uitvoeringsfouten
- bij verzwakkingen in vloersegmenten door doorvoeringen.

Voordelen:
- zeer geringe totale laagdikte
- eenvoudig aan te brengen, ook boven het hoofd
- ongevoelig voor corrosie
- zeer duurzaam.

Een aantal VBR-specialisten heeft zich gespecialiseerd in het aanbrengen van ‘lijmwapening / lamellenwapening’. 

Receive our newsletter-->
Receive our newsletter

Meld u aan voor onze nieuwsbrief