8. Opplussystemen voor galerijen en balkons

Door de toenemende vergrijzing worden door woningbouwcorporaties steeds meer hoogbouwcomplexen geschikt gemaakt voor bewoning door senioren. Omdat drempels bij deze complexen een lastig te nemen hindernis vormen, hebben diverse VBR-bedrijven opplussystemen ontwikkeld voor galerijen en balkons. Dergelijke systemen verhogen het loopvlak en dekken afwateringsgoten af en maken ze dergelijke complexen beter toegankelijk voor ouderen die slecht ter been zijn. Omdat de bestaande constructie niet altijd een hoge extra eigen gewicht toestaat, kenmerken deze opplussystemen zich door een relatief lage volumieke massa. Belangrijk is ook dat deze systemen zijn afgewerkt met een goede antislip afwerking om uitglijden of struikelen te voorkomen. 

Ophogen

Het ophogen vindt plaats met lichtgewicht isolatieplaten, licht gewicht mortels of door het aanbrengen van lichtgewicht cassettevloeren.
Het toegepaste isolatiemateriaal is water- en vorstbestendig en zeer duurzaam. De dikte van de platen of de mortellaag wordt aangepast aan de gewenste mate van ophoging.

Antisliplaag

Vervolgens wordt op de loopvlakken een afwerking met onder andere een antisliplaag aangebracht. In het algemeen betreft dat een 2-componenten kunststof coatingsysteem dat met kwartskorrels wordt ingestrooid.

Geluiddemping en thermische isolatie

Een bijkomend voordeel kan zijn dat het ophoogsysteem bijdraagt aan het dempen van contact- en luchtgeluid. Maar ook voorziet het systeem in thermische isolatie van onderliggende ruimten.
Voorts kunnen ook de ‘koudebruggen’ naar de aanliggende woning worden opgeheven.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief