9. Kwaaitaal- en Mantavloeren

De Kwaaitaal- en Mantavloeren zijn gemaakt door de gelijknamige firma’s. Beide ondernemingen bestaan inmiddels niet meer. De overmaat aan ‘calciumchloride’ in de vloeren veroorzaakte na verloop van tijd corrosie van de wapening en dat heeft weer schade aan het beton tot gevolg.

Om het beton sneller te laten harden, is er tijdens de fabricage van de vloerelementen ‘calciumchloride’, een bindingsversneller, aan het betonmengsel toegevoegd.
Pas na verloop van tijd bleek dat men een te grote hoeveelheden ‘calciumchloride’ toevoegde om het beton nog sneller te laten uitharden en nog sneller te kunnen ontkisten.

Door chloride geïnitieerde schade is verraderlijk omdat daarbij de wapening in het beton kan roesten zonder dat dit aan de buitenzijde van het beton direct zichtbaar wordt.
Kleine bruine vlekken op het betonoppervlak verraden na verloop van tijd dat zich in het beton een chemisch proces afspeelt. Op dat moment kan de wapening al goeddeels verdwenen zijn en verliezen de vloeren snel hun sterkte.

Herstelmethode
Als er sprake is van geringe schade dan kan deze ‘handmatig’ met een cementgebonden reparatiemortel hersteld worden.
Bij grotere aantasting komt de sterkte van de vloer in het geding en dienen versterkingen in de vorm van stalen U-balken of speciaal daartoe vervaardigde ‘naspanliggers’ onder de vloer te worden aangebracht.

Specialistenwerk
VBR-leden hebben de deskundigheid in huis om schade, ontstaan door chloride aan Kwaaitaal- en Mantavloeren, te herkennen en afdoende te herstellen.
In veel gevallen kan op de herstelde vloer een langjarige en verzekerde garantie worden gegeven.

Zoek een VBR-bedrijf voor het herstel van Kwaaitaal- of Mantavloeren.

Ga voor meer informatie over chlorideschade naar het Technisch infoblad 'Wapeningscorrosie door chloriden.

Receive our newsletter-->
Receive our newsletter

Meld u aan voor onze nieuwsbrief