GMB Services

Er is geen bouwwerk, infrastructuur, installatie of kunstwerk, of het moet worden onderhouden.

Kerncompetentie

Van robuuste voorzieningen als een terreinverharding tot complexe installaties als een drinkwaterpompstation: onderhoud is een vereiste. Vakkundig onderhoud. Onderhoud waarmee u de beschikbaarheid en continuïteit garandeert en zichzelf ontzorgt. Omdat dit aansluit bij onze missie en we graag uw partner zijn, hebben we van onderhoud, reparatie en beheer een kerncompetentie gemaakt. GMB Services is de partner die goed is in multidisciplinair onderhoud.

Onze services

  • Afvalwaterservice. Integraal onderhoud van rioolgemalen, persleidingen en afvalwaterzuiveringen. Eén aanspreekpunt voor alle disciplines, van procestechnologisch en werktuigbouwkundig onderhoud tot onderhoud aan beton en leidingen.
  • Drinkwaterservice. Totaalonderhoud van drinkwaterpompstations, inclusief alle werktuigbouwkundige, elektrotechnische en civieltechnische aspecten. Met specialistische diensten als de renovatie van zandfilters, de sanering van spoelvijvers en coating van reinwaterkelders.
  • Rioleringsservice. GMB houdt uw rioleringsstelsel in topconditie. Zo reinigen we kolken, inspecteren we rioleringen en voeren we met speciale technieken rioolrenovaties uit. Van deelreparatie tot complete vervanging (of renovatie van binnenuit).
  • Civiele service. We bieden complete civiele services. Ofwel: onderhoud en reparatie van alle denkbare infrastructurele voorzieningen. Dat mag u breed opvatten. Van grond- en baggerwerk en rioolreiniging tot onderhoud van pompen en reparatie van beton.
  • Milieuservice. Als specialisten op het gebied van milieuwerken bieden we uiteenlopende services, zoals baggerspecieverwerking, grond- en grondwatersaneringen en bodemsaneringen.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief