Pagina afbeelding

Panorama Beton, een kennismaking

Het College van Rijksadviseurs heeft in december 2018 Panorama Nederland gepubliceerd, een document waarin de vier belangrijkste thema’s – klimaatadaptatie, hervorming van de landbouw, energietransitie en verstedelijking – geïntegreerd worden benaderd. Deze visie toont een richting die niet dwingend is, maar keuzes voorlegt en heldere principes definieert. Andere interpretaties en uitwerkingen zijn uiteraard mogelijk. Aan welk Nederland willen we bouwen? En op welke manier past beton daarbij? De De Betondag heeft het thema geadopteerd en in het programma ‘Panorama Beton, een kennismaking’ komen de gevolgen die deze toekomstvisie heeft voor het bouwen met beton aan bod.

Duurzaamheid is ook een van de speerpunten van de in het Betononderhoudspaviljoen samenwerkende partijen. De branche staat immers voor behoud van de bebouwde omgeving, duurzaam renoveren en onderhouden.