Pagina afbeelding

Garantie

Bij de VBR bedrijven zijn meerdere vormen van garantie mogelijk

De leden van de VBR zijn alle zelfstandige bedrijven die voor door hen gemaakt werk staan en daar ook verantwoordelijk voor zijn. Na het gereedkomen van het werk zijn er meerdere vormen van garantie mogelijk, die echter altijd vooraf, dus al tijdens de contractvorming moeten zijn overeengekomen.

1. De zelfstandige bedrijfsgarantie

Veel leden van de VBR zijn onderdeel van een groter concern, dat haar eigen garantievoorwaarden hanteert.
Vraag voor deze voorwaarden het bedrijf waar u zaken mee gaat doen.

2. De niet verzekerde garantie volgens uniforme VBR voorwaarden

Deze voorwaarden mogen alleen gehanteerd worden door bij de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR) aangesloten bedrijven.
De looptijd van deze garantie kan variëren van 1 jaar tot maximaal 5 jaar.
Aan deze garantie zijn geen extra kosten verbonden.
Download hier de voorwaarden van deze niet verzekerde garantie.

3. De 10 jaar verzekerde Euracor-VBR garantie

De VBR heeft exclusief voor haar leden een volledige verzekerde garantie ontwikkeld voor de periode van 10 jaar. De aanspraken zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Bij schade worden de kosten van arbeid, materialen, materieel en bereikbaarheid vergoed. Lees meer >>