Het verschil tussen esthetisch , technisch en constructief repareren

Bij het herstel van schade aan betonconstructies wordt onderscheid gemaakt in esthetische, technische en constructieve betonreparaties. Dit is van belang voor opdrachtgevers, adviseurs en het uitvoerend bedrijf.

Esthetisch

Een esthetische reparatie betreft oppervlakkige betonschade, waarbij de schade geen effect heeft op de duurzaamheid, het technische of het constructieve functioneren van het te repareren onderdeel en waarbij op de reparatieplek geen betonstaal aanwezig is.

Technisch

Een technische betonreparatie betreft de reparatie van betonschade met het primaire doel de duurzaamheid van het onderdeel te herstellen en verdergaande corrosie te voorkomen van aanwezig betonstaal in de reparatieplek.

Constructief

Bij een constructieve betonreparatie gaat het om betonschade die constructieve gevolgen heeft, met het primaire doel het draagvermogen of de constructieve functie van het te repareren onderdeel te herstellen of te vergroten.

Dit onderscheid in de aanpak van betonschades is uitgewerkt in CUR-Aanbeveling 118, waarbij vooral aan de uitvoering van constructieve reparaties zwaardere eisen worden gesteld. Meer dan voorheen wordt gekeken naar risico’s, uitgedrukt in gevolgklassen in analogie met de Eurocodes. Op basis van de project specifieke toepassings- en gevolgklasse worden eisen gesteld aan de noodzakelijke keuring en controle en aan de kwalificatie van het uitvoerend bedrijf en zijn medewerkers.

Alle VBR-bedrijven zijn gecertificeerd voor uitvoering van alle hierboven genoemde betonreparaties.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief