1. Kwaliteit

Opdrachtgevers en het uitvoerende bedrijf leggen in hun overeenkomst vast aan welke kwaliteitseisen een betonreparatiewerk moet voldoen. De opdrachtgever doet er goed aan om te verlangen dat een werk wordt uitgevoerd door een gecertificeerd VBR-betonreparatiebedrijf.
Alleen dan immers bent u er zeker van dat de werkzaamheden het  overeengekomen kwaliteitsniveau bereiken.
 

Certificering betonreparatie

Voor betonreparatie is er het KOMO-procescertificaat  ‘Het toepassen van specialistische instandhoudingtechnieken voor beton’.
Alle VBR-bedrijven zijn in het bezit van dit KOMO Procescertificaat.
 

Beoordelingsrichtlijn

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL) 3201:2017  'Het repareren, onderhouden, versterken en verduurzamen van beton' van kracht.
Voor deze vernieuwde versie van de BRL stonden de Europese norm 1504 en de in 2015 verschenen CUR-Aanbeveling 118 aan de basis. Lag voorheen de focus op de uitvoeringstechnieken van reparatie, vanaf nu is er een onderverdeling in esthetische, technische en constructieve reparatie. De BRL 3201:2017 bestaat nu ook uit twee delen: deel 1 voor esthetische en technische reparatie, deel 2 voor constructieve reparatie. Betonreparatiebedrijven kunnen zich hiermee nog meer dan voorheen onderscheiden.
 

Toezicht

De gecertificeerde VBR-bedrijven staan onder toezicht van neutrale Certificerende Instellingen, zoals SGS-INTRON, KIWA en SKB-IKOB. Deze instellingen controleren het functioneren van het kwaliteitssysteem van de bedrijven en controleren steekproefsgewijs de projecten in uitvoering.

Receive our newsletter-->
Receive our newsletter

Meld u aan voor onze nieuwsbrief