Pagina afbeelding

Handreiking voor VBR-bedrijven ‘omgaan met kwartsstof’

Binnen de VBR is het onderwerp ‘kwartsstof’ een serieus en regelmatig terugkerend punt van aandacht.
Dit heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak en inmiddels is er een handreiking voor de VBR-bedrijven beschikbaar.

Deze handreiking omvat de onderstaande onderdelen:
•Publicatie Kwartsstof te lijf voor werkgever/werknemer;
•Abomafoon met beknopte de regelgeving en maatregelen;
•Omschrijving Betonreparateur uit de ARBO Catalogus Bouw;
•Last Minute Risicoanalyse voor werknemers op de bouwplaats;
•Voorbeelden voor Toolbox en instructiefilms www.stofvrijwerken.tno.nl

VBR-bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en geven het onderwerp ‘kwartsstof’ uitgebreid aandacht in de RI&E. Ook in de VGM plannen voor de projecten mag dit onderwerp niet ontbreken.
De handreiking geeft een duidelijk beeld van de te nemen maatregelen. De voor VBR-bedrijven ontwikkelde Last Minute Risico Analyse voor werknemers op de bouwplaats wordt toegevoegd aan elk werkplan voor de mannen op locatie als extra aandachtspunt.