Pagina afbeelding

VBR-Convenant MVO

De VBR-betonreparatiebedrijven hebben zich verbonden aan het VBR-convenant 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'.

De VBR-bedrijven hebben zich, door ondertekening van dit convenant ten doel gesteld de verhouding tussen maatschappelijke opbrengst en hun maatschappelijke belasting zo optimaal mogelijk in te richten. Hierop mogen de VBR-bedrijven worden aangesproken.

Eén van de hoofddoelstellingen is de opdrachtgevers in alle openheid meerdere opties aan te bieden voor de realisatie van hun projecten of onderhoudsstrategieën. Daarbij informeren de bedrijven open over alle maatschappelijk relevante effecten.
Bij voor het overige gelijkblijvende (maatschappelijke belastende) factoren zullen zij de efficiency voor de opdrachtgever als prioriteit stellen. VBR-bedrijven werken daarom bij voortduring aan de ontwikkeling van nieuwe materialen, nieuw materieel, nieuwe methodes en technieken.

Voordelen voor de klant

De voordelen van het werken met bedrijven die MVO serieus nemen zijn evident. Energiebesparing en het verminderen van afval leveren direct winst op. MVO-bedrijven zijn innovatiever en origineler en spelen sneller in op de markt. Aandacht voor mens en milieu en goed werkgeverschap hebben een positieve uitwerking op organisaties en projecten én het werken met MVO-bedrijven is goed voor het eigen imago.

Ambitie

Het moet voor de opdrachtgevers van VBR-bedrijven een hele geruststelling zijn dat zij ver durven en kunnen gaan in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De VBR nodigt alle opdrachtgevers en leveranciers uit om bij te dragen aan het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door juist over MVO-standpunten van gedachten te wisselen, wordt het bewustzijn verbreed en wordt, samen met alle maatschappelijke partners, gewerkt aan een betere toekomst.

VBR-convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

<< Ga terug