Pagina afbeelding

Voortgang op het gebied van MVO bij de VBR-bedrijven

Leren en stimuleren
In maart 2010 is het VBR/MVO convenant getekend.

Om invulling te geven aan de verplichtingen die uit het convenant voortkomen zijn deze bij ieder bedrijf vertaald naar een eigen bedrijfsgebonden MVO Beleidsplan.

Om de prestaties te kunnen meten en onderling te kunnen vergelijken is er een maatlat en een vragenlijst ontwikkeld met daarop voor de aandachtsgebieden People, Planet, Profit, de belangrijkste onderwerpen. Zie hiervoor het voorbeeld van de Maatlat VBR/MVO.

Voortdurend proces
In iedere VBR-vergadering worden een aantal van de genoemde onderwerpen behandeld en uitgediept.
De opzet is dat de bedrijven ervaringen uitwisselen en dat men op deze wijze van elkaar leert en elkaar stimuleert.

Vervolgens worden er nieuwe doelen gesteld. De VBR-bedrijven zijn vrij in het stellen van deze doelen. Men doet een 0-meting en vervolgens legt men de voortuitgang vast. Omdat het voldoen aan MVO en duurzaamheid een voortdurend proces is en geen einddoel kent, is het van belang de geboekte resultaten in de loop van de tijd te meten.

<< Ga terug