Pagina afbeelding

BetonReview

Als je niet bij elkaar in de keuken kijkt, kook je altijd hetzelfde

Oud-VBR-voorzitter Peter Nuiten gelooft in de kracht van gezamenlijkheid.

Jaarverslag VBR 2018 online

Het verslag van de activiteiten van de VBR vindt u nu op www.vbr.nl

Van saai gebouw naar prachtig kunstwerk

Een betonnen gebouw van de Stadsverwarming is door VBR-bedrijf VTG Beton omgetoverd tot een kunstwerk waar de bewoners van de wijk trots op kunnen zijn.

VBR-bedrijf Servicis nu onderdeel van het Cluster Beheer en Onderhoud Mobilis

Servicis nu onderdeel van het Cluster Beheer en Onderhoud Mobilis

No deal is geen optie

De VBR maakt zich sterk voor het in stand houden van een landelijk erkende opleiding betonreparateur op niveau 2 en 3.

VBR ontwikkelt een nieuw plan voor opleiden

De VBR spant zich ervoor in om een opleiding betonreparateur op niveau 2 en 3 voort te zetten na het stopzetten van het huidige opleidingsinstituut LSVB.

Bouwen op vertrouwen

VBR-bedrijf Batec sloot al onderhoudscontracten af met de Gemeente Wijdemeren (4 jaar voor 77 kunstwerken) en EPZ (extra 5 jaar voor kerncentrale Borssele). Onlangs kwam daar nog Tilburg bij voor het onderhoud van 532 kunstwerken. 

Lasloods NDSM wordt street art museum

In 2017 renoveerde SealteQ Ivacon al de scheepshelling. Nu wordt de lasloods op het terrein, vroeger de ‘kathedraal’ waar reusachtige scheepsonderdelen in elkaar gelast werden om als romp of schip de loods te verlaten, onder handen genomen

Parkeervak 2019: Transitie in mobiliteit & Parkeren

Nederland kent een hoge parkeerdruk en dat vraagt om inventieve en innovatieve oplossingen, steeds weer. Vexpan, hét Platform voor Parkeren in Nederland, realiseert samen met Libéma ParkeerVak 2019. Parkeervak 2019 vindt plaats op 17 en 18 april a.s. in de Brabanthallen in een geheel nieuwe opzet.

Nieuwe voorzitter VBR begint zijn bestuursjaar goed!

Onlangs nam Rob Braaksma van SealteQ Ivacon de VBR-voorzittershamer over van Peter Nuiten. Benieuwd naar zijn drijfveren en visie, stelden we hem een aantal vragen.

VBR-bedrijven delen kennis en ervaring

Meerdere malen per jaar organiseert de VBR voor haar leden sessies waarin kennis en ervaring worden gedeeld. Vele uiteenlopende onderwerpen lenen zich daarvoor. Zo zijn er al eerder sessies gewijd aan digitalisering op de werkvloer en ervaringen met de nieuwe BRL betonreparatie.

VBR sluit zich aan bij Vexpan, platform voor parkeren

Om de gedegen kennis en ervaring van de VBR-bedrijven als het gaat om constructief betonherstel en betononderhoud te delen met de parkeerbranche, heeft de VBR onlangs besloten om lid te worden van Vexpan

Levensduur Nijkerkerbrug met 30 jaar verlengd

De Nijkerkerbrug, de verbinding tussen Gelderland en Flevoland, bleek onvoldoende capaciteit te hebben en te veel te zijn aangetast om de huidige verkeersbelastingen te kunnen dragen. VBR-bedrijf Vogel werkte mee aan de renovatie.

Tradities van beton
30-01-2019

Tradities van beton

Soms kan alleen een ongeluk tradities doorbreken. Neem het instorten van de Ponte Morandi-brug in Genua. De oorzaak van het bezwijken van deze constructie is nog niet bekend. Wel is bekend dat groot onderhoud en continu monitoren de ramp niet hebben voorkomen.

Betonlexicon: Van aanmaakwater tot zwavelzuuraantasting

Binnen de bouwwereld worden veel verschillende begrippen gebruikt, begrippen met soms meerdere betekenissen. Om spraakverwarring te voorkomen, is het belangrijk dat we in de bouw één uniforme taal spreken. Het BetonLexicon, hét woordenboek voor de betonwereld, voorziet hierin.

Bouwer en luchthaven akkoord over parkeergarage

Eindhoven Airport en bouwer BAM zijn het eens over de financiële afwikkeling van de schade aan de parkeergarage bij de luchthaven, die in mei 2017 gedeeltelijk instortte.

35-jarige VBR duurzamer dan ooit!

Dit jaar viert de VBR haar 35-jarige bestaan. Waar we ons vorige lustrum 5 jaar geleden nog vierden samen met onze relaties en opdrachtgevers tijdens een symposium in het voormalige Caballero-complex in Den Haag, hebben we het dit jaar in 'besloten' kring gevierd.

Alles van waarde onderhouden en behouden! Paviljoen Betononderhoud op de Betondag 2018

Tijdens de Betondag 2018 geven de verschillende partijen, actief in de betonreparatiemarkt, voor de tweede maal gezamenlijk ‘acte de présence’ in het betonreparatiepaviljoen. 

Pijlers Zeelandbrug onder handen genomen

Het team van Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten opereerde in een wel hele bijzondere werkomgeving: het water van de Oosterschelde. Vanaf een drietal werkschepen repareert, reinigt en conserveert het team 33 pijlers van de Zeelandbrug over een lengte van ruim 5 km.

Lekkage drinkwaterkelder opgelost 

Een lekke drinkwaterkelder. Dat is - naast waterschaarste - één van de ergste dingen die een drinkwaterbedrijf kan overkomen. Toen drinkwaterbedrijf PWN uit Velserbroek een lekkage bespeurde in het dak van een kelder, schoot GMB te hulp.

Speciale aandacht voor kunstwerk Zandbergen

In het kader van het Rijkswaterstaat-prestatiecontract ‘Midden Nederland Zuid’ voert edilon)(sedra Contracting in opdracht van Dura Vermeer onderhoudswerkzaamheden uit aan een aantal kunstwerken.  Kunstwerk Zandbergen vroeg speciale aandacht. “Het beton van de landhoofden van kunstwerk Zandbergen nabij Den Dolder bleek te zijn gedegradeerd door de inwerking van chloride houdend water uit de lekkende voegovergangen,” zegt Paul Lange van edilon)(sedra Contracting. “Herstel van het beton was noodzakelijk om de levensduur van het kunstwerk te verlengen.

Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd

Kennisportaal constructieve veiligheid gelanceerd

Duurzaam vooruit door herstel rioolput in Nuenen

VBR-bedrijf Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten heeft onlangs herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de rioolput langs de Europalaan in Nuenen.

Vakmanschap mag ook klein zijn

Dat puur vakmanschap niet altijd met grote projecten heeft te maken, bewijzen de betonreparateurs van Rendon Arkel.

Herstel Turfmarktbrug Alkmaar goed gelukt

Herstel Turmarktbrug Alkmaar. VBR-bedrijf Vogel en Vogel KB hebben in het project hun krachten gebundeld en hier een KB systeem op basis van titaniumgaas toegepast waarbij de anode is overlaagd met spuitbeton. 

Verkiezingen gemeenteraden: wat staat ons te wachten?

Wij roepen de gemeentes op om samen met de gehele onderhoudssector in gesprek te gaan en ons samen voor te bereiden op de behoefte die er onvermijdelijk de komende jaren gaat ontstaan.

VBR werkt mee aan project ‘kennisportaal constructieve veiligheid’

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de gedachtenontwikkeling om de constructieve veiligheid in de voortgaande digitalisering in de bouw procesmatig te verankeren. Dat heeft geleid in het voorstel om te komen tot de opzet van het ‘Kennisportaal Constructieve Veiligheid’. De VBR levert hier zowel inhoudelijk als financieel een bijdrage aan.

VBR-bedrijf Hemubo over op groene stroom

VBR-bedrijf Hemubo is voor alle bedrijfsonderdelen overgegaan op groene stroom!

Rendon repareert monumentale Citroëngarage in Amsterdam

In opdracht van vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest worden thans de iconische Citroëngebouwen aan het Stadionplein in Amsterdam geheel gerenoveerd. VBR-bedrijf Rendon Onderhoudsgroep zorgt voor versterking van de draagconstructie.

Soletanche - Freyssinet neemt Concreet Betonherstel, Conflex en Concept Ingenieurs in Nederland over

Het Franse concern Soletanche - Freyssinet heeft de aandelen van Concreet Betonherstel, Conflex en Concept Ingenieurs overgenomen. De activiteiten worden ondergebracht binnen de business line Freyssinet.

Constructieve samenwerking in onze branche!

Het lijkt zo logisch en eenvoudig: samenwerken. Maar als dat gebeurt met organisaties of personen die ieder zo hun eigen agenda hebben, dan wordt samenwerken een proces vol valkuilen, teleurstellingen en is het bij voorbaat zeker niet altijd succesvol.

Betondag 2017: Gevelrenovatie Mediapark Hilversum – andere aanpak voor het herstel van de schade

Op de Betondag d.d. 16 november 2017 organiseert het Betononderhoudspaviljoen de lezingensessie 'samenwerken in de betonreparatieketen'. Daarin worden twee cases behandeld. Een ervan is de gevelrenovatie in het Mediapark in Hilversum.

Betondag 2017: Renovatie Nijkerkerbrug – Wat als we het helemaal anders doen?

Op de Betondag d.d. 16 november 2017 organiseert het Betononderhoudspaviljoen van 11.00 tot 12.30 uur in de Van Capellenzaal de lezingensessie 'samenwerken in de betonreparatieketen'. Daarin worden twee cases behandeld. Een ervan is het project 'renovatie Nijkerkerbrug'.

Gespreksronde aan een rechte tafel

LSVB magazine in een special over de Betondag 2017.in gesprek met zes bevlogen VBR-ondernemers; een gespreksronde aan een rechte tafel.

Op Youtube: Het is leuk en uitdagend om in de betonreparatie te werken

De verschillende marktpartijen, actief in de betonreparatiebranche, trekken voor het eerst gezamenlijk op op de Betondag 2017 in het Betononderhoudspaviljoen. In aanloop naar de Betondag heeft het Betononderhoudspaviljoen een promotiefilmpje gemaakt.

Het oplossen van betonproblemen in veilige handen

Het oplossen van betonproblemen is bij VBR-bedrijven 'in veilige handen'. Een geruststellend idee voor opdrachtgevers, lijkt me zo.

Paviljoen betononderhoud op de Betondag

Samen met de VABOR, de VLB, het LSVB en het Kenniscentrum Kathodische Bescherming zullen we in november op de Betondag op het Betononderhoudspaviljoen gezamenlijk ‘acte de presence’ geven; iets wat drie jaar geleden nog absoluut onmogelijk werd geacht. We zullen daar laten zien dat het ook echt leuk is om in deze branche te werken.

VBR-bedrijf Vogel als eerste in bezit van nieuw KOMO procescertificaat BRL 3201

Met trots laat Vogel B.V. weten dat zij als eerste betonreparatiebedrijf in Nederland voldoet aan alle eisen uit de nieuwe BRL 3201 en het KOMO Procescertificaat overhandigd heeft gekregen.

Vitens' reinwaterkelder kan weer jaren mee dankzij coating

Drinkwaterbedrijf Vitens was in Lelystad toe aan de renovatie van een reinwaterkelder. GMB Services zou de kelder aanvankelijk alleen aan de buitenkant renoveren, maar uiteindelijk werd ook de binnenkant grondig aangepakt. Mede dankzij de nauwe samenwerking met Sika, die het coatingsysteem leverde, kan de reinwaterkelder weer een flinke tijd mee.

Renovatie Heuvelpoort Parkeergarage Tilburg

De Heuvelpoort Parkeergarage ligt midden in het centrum van Tilburg. De grootste uitdaging voor was om de overlast voor bezoekers en bewoners tijdens de renovatie zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was tijd van belang omdat diverse parkeerniveaus weer zo snel mogelijk toegankelijk moesten zijn. VBR-bedrijf Tebecon ging deze uitdagingen aan.

Kom naar het lezingenprogramma van het paviljoen Betononderhoud op de Betondag: Samenwerking in de betonreparatieketen

De belangrijkste organisaties die actief zijn in de betonreparatiebranche, trekken gezamenlijk op tijdens de Betondag op 16 november 2017 in De Doelen in Rotterdam. In de Van Capellenzaal organiseren zij de lezing' Samenwerken in de betonreparatiekete'. Een must voor iedereen die interesse heeft in en/of betrokken is bij betonreparatie en –onderhoud.

The sky is the limit....

Toen mij drie jaar geleden werd gevraagd wat mijn ambities waren als nieuwe VBR-voorzitter hoefde ik niet lang na te denken. De snelle veranderingen in de markt waarbij samenwerken steeds belangrijker wordt, stellen ook andere eisen aan gespecialiseerde bedrijven op het gebied van het repareren en beschermen van betonconstructies. Juist die verandering boeit mij nog steeds enorm. Traditioneel vakmanschap aan de ene kant versus de procesgerichtheid van de klant aan de andere kant: het samenbrengen van die twee werelden is voor een voorzitter een uitdagende klus.

Neston Betonconservering sluit zich aan bij de VBR

Na VTG Beton trad onlangs ook Neston Betonconservering toe tot de VBR. Naar aanleiding daarvan stelden wij directeur Gerrit van Nes een paar vragen.

Jaarverslag VBR 2016

Het jaarverslag van de VBR staat online.

Embedded Rail System topdown voor Uithoflijn

De corebusiness van edilon)(sedra Contracting is het repareren en onderhouden van beton. Maar ook installeert het bedrijf spoorsystemen voor edilon)(sedra b.v. uit Haarlem.

4.600m2 vloeroppervlak binnen drie weken in topconditie

SealteQ-West kreeg de vraag of men in staat was om in een zeer korte periode de vloeren van een hal van een groot distributiecentrum te renoveren en op basis van een eisenpakket weer duurzaam toekomstbestendig kon maken.

Regeren is vooruitzien

Regeren is vooruitzien. Wat mij betreft staat daarbij de constructieve veiligheid voorop.

Hans van 't Geloof van VTG Beton: Focus op investeringen in kennis en equipment

VTG Beton uit Velsen-Noord sloot zich onlangs aan bij de VBR. Wij stelden directeur Hans van ’t Geloof naar aanleiding daarvan een paar vragen over zijn bedrijf, de VBR en zijn persoonlijke drijfveren.

Renovatie creatieve hotspot van Amsterdam

De zogeheten Y-helling op het NDSM-terrein in Amsterdam ondergaat een grondige restauratie. Deze voormalige scheepshelling, een rijksmonument, kan na de restauratie weer dienst doen als evenemententerrein met daaronder ruimte voor kleinschalige creatieve bedrijven. VBR-bedrijf SealteQ-Ivacon voert de betonrenovatiewerkzaamheden uit.

Renovatie Rijksmonument Maastunnel Rotterdam

In juli 2017 wordt begonnen met de grootschalige renovatie van de 75 jaar oude Maastunnel. Dat is hard nodig, want onder andere het beton van de tunnelvloer is ernstig aangetast. Ook moet vanaf 2019 voldaan worden aan de nieuwe Wet Tunnelveiligheid. VBR-bedrijf Servicis neemt de betonrenovatiewerkzaamheden voor haar rekening.

KB voor behoud De Porceleyne Fles

Het kantoor- en fabrieksgebouw van De Porceleyne Fles aan de Rotterdamseweg in Delft is gebouwd in 1930 in een stijl volgens de Late Amsterdamse School en de Nieuwe Zakelijkheid. Het pand is een Rijksmonument. VBR-bedrijf Vogel hielp corrosie van het staal met Kathodische Bescherming een halt toe.

Werk aan de winkel
20-02-2017

Werk aan de winkel

Na een zeer productief jaar op het gebied van regelgeving voor onze branche (nieuwe CUR-aanbevelingen 118 en 119, een nieuwe BRL 3201) wordt 2017 het jaar van de implementatie en gewenning.

Leerzame studiemiddag rondom de nieuwe BRL betonreparatie 3201:2017

Op woensdag 15 februari jl. organiseerde de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven), samen met de drie certificatie-instellingen (SGS-Intron, KIWA en SKB-IKOB) exclusief voor alle gecertificeerde betonreparatiebedrijven in Nederland een studiemiddag waarin onder andere op de nieuwe BRL 3201:2017 werd ingegaan.

Handreiking voor VBR-bedrijven ‘omgaan met kwartsstof’

Binnen de VBR is het onderwerp ‘kwartsstof’ een serieus en regelmatig terugkerend punt van aandacht. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak en inmiddels is er een handreiking voor de VBR-bedrijven beschikbaar.

Spuitbeton vormt eremuur

Steeds meer architecten ontdekken de creatieve mogelijkheden van spuitbeton constructies. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe eremuur van Nationaal Ereveld Loenen. VBR-bedrijf Batec werkte aan het project mee.

Levensader UMC Utrecht in record tempo hersteld

Het UMC te Utrecht zag zich bij de aanleg van de Uithoflijn geconfronteerd met een groot probleem. VBR bedrijf SealteQ West ging de uitdaging aan om voor een adequate oplossing te zorgen.

Nieuwe CUR-Aanbeveling over injecteren

CUR-Aanbeveling 119:2016 is uit onder de titel ‘Specialistische instandhoudingstechnieken – vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton’. De CUR-Aanbeveling geeft definities, classificaties, eisen en regels voor het vullen en injecteren van beton. De CUR-Aanbeveling vormt een verbindende schakel tussen de normserie NEN-EN 1504 en de Nederlandse praktijk ten aanzien van het vullen en injecteren van beton, vult deze nader in en stelt aanvullende eisen. CUR-Aanbeveling 56 wordt ingetrokken

Schades aan garagevloeren managen en voorkomen

Op 10 november organiseerde Vexpan, platform voor parkeren in Nederland, een lunchbijeenkomst over duurzaam en doelmatig betononderhoud in parkeergarages. VBR-voorzitter Peter Nuiten hield er een inleiding.

Samenwerken loont!
04-11-2016

Samenwerken loont!

Uitdelen van schouderklopjes gebeurt eigenlijk veel te weinig, maar ik wil dat deze keer toch even doen. In een zeer korte tijd is immers door vertegenwoordigers van de VLB, Vabor en VBR een herziene CUR-aanbeveling 119 voor het Injecteren van scheuren en holtes in beton samengesteld.

Vloer distributiecentrum snel en innovatief hersteld

VBR bedrijf SealteQ West herstelde een compleet doorgescheurde staalvezelvloer in een van de grotere distributiecentra in Nederland. Dat moest in heel korte tijd gebeuren om het logistieke proces zo min mogelijk te verstoren. Daarnaast waren er eisen op het gebied van vlakheid, stofbelasting, etc.

Het brein achter intelligent betononderhoud

VBR-voorzitter Peter Nuiten: "VBR-bedrijven vormen het brein achter intelligent betononderhoud,"

Inspectie SZW lanceert VIB-checklist

Eind augustus startte de Inspectie SZW met het inspecteren van een groot aantal bedrijven die moeten voldoen aan de REACH- en aan de arbo-verplichtingen om gezond en veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Daarbij besteden de inspecteurs extra aandacht aan het veiligheidsinformatieblad (VIB). Ook bedrijven in de betonreparatiebranche zullen bezocht worden. De VBR-bedrijven zijn er klaar voor.

Octrooi voor het VVUV-systeem van Vogel B.V.

VBR-bedrijf Vogel heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bericht ontvangen dat het Nederlands Octrooibureau per 18 augustus 2016 onder nummer 2013427 octrooi heeft verleend voor de door Vogel ontwikkelde methode voor het herstel van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren, het VVUV-systeem.

Groot onderhoud aan Rietveldwoningen gedurende vier jaar

In de wijk Hoograven te Utrecht wordt door VBR bedrijf Sealteq Ivacon groot onderhoud gepleegd aan de 388 Rietveldwoningen over een periode van circa vier jaar.

Volop kansen in de betonreparatiemarkt

Gelukkig hoor ik van veel VBR-bedrijven dat de betonreparatiemarkt zich dit jaar sneller dan verwacht aan het herstellen is. De werkvoorraad neemt overal toe en inmiddels ontstaat alweer een gezonde werkdruk.

Kies voor zichtbaar onderscheidend

Wie kiest voor een VBR betonreparatiebedrijf, kiest voor kwaliteit en zekerheid.

ESCOjoint voegovergang voldoet als eerste aan de eisen van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat bevestigt dat de ESCOjoint 60s voegovergang voldoet aan de eisen van het RTD (Rijkswaterstaat Technisch Document) 1007-2. Op dinsdag 22 maart jl. heeft edilon)( sedra Contracting de acceptatiebrief van RWS ontvangen.

Jaarverslag VBR 2015

Het jaarverslag van de VBR over 2015 is terug te vinden op www.vbr.nl onder de button downloads

Nachtrust voor bewoners Boskoop

De N207 tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop bestaat uit 15 meter lange betonplaten die elk ondersteund worden door 4 kespen. De weg is in 1954 gerealiseerd door de gehele constructie, platen en kespen, in het werk te storten. Ter plaatse van de dilatatie is speling ontstaan tussen de platen en kespen. De speling resulteert uiteindelijk in geluidsoverlast bij passage van voornamelijk vrachtauto’s. Toenemend vrachtverkeer door de nieuwe containerterminal in Alphen ad Rijn bezorgen bewoners in de nabijheid van de weg slapeloze nachten. edilon)(sedra Contracting bracht de oplossing.

Flatgebouw Klieverink in Amsterdam-Zuidoost in de steigers

De vier flatgebouwen van De Key met in totaal zo’n vijfhonderd woningen in de zogeheten K-buurt in Amsterdam-Zuidoost krijgen een grote onderhoudsbeurt. Vorig jaar is Kouwenoord al aangepakt. Nu is Klieverink aan de beurt. De komende twee jaar volgen Kempering en Klarenbeek.

Zichtbaar onderscheidend blijven

Het behoeft eigenlijk geen betoog meer dat VBR-bedrijven zich in de reparatie- en onderhoudsmarkt nadrukkelijk weten te onderscheiden.

Startbijeenkomst Duurzame Parkeergarages succesvol verlopen

Ruim 100 belangstellenden bezochten de startbijeenkomst Duurzame Parkeergarages op 16 maart in Ede. De deelnemers met verschillende achtergronden en discipline hadden één gemeenschappelijk belang: meer aandacht voor het onderhoud van parkeergarages.

Ivacon heeft iets met eilanden

Al eerder renoveerde Ivacon forteiland Pampus. Ook is de expertise van Ivacon ingezet voor de consolidatie van het Vuurtoreneiland, een eilandje gelegen in het IJmeer nabij Durgerdam.

Onderhoud John Frostbrug te Arnhem

Het rijksmonument John Frost brug was hard toe aan onderhoud, nodig om verdere degradatie van en schade aan de brug te voorkomen. RWS Programma’s Projecten en Onderhoud had drie gespecialiseerde aannemers uitgenodigd. VBR-bedrijf Batec won de aanbesteding.

Vliegensvlug herstel constructieve veiligheid galerijen

Vogel herstelt de constructieve veiligheid van de galerijen van 26 complexen van Woonplus in Schiedam en slaagt erin het project binnen één jaar af te ronden.

Esthetisch spuitbeton

In de eerstvolgende lunchbijeenkomst van de VBR zal spuitbeton in het middelpunt staan

Een enerverend en druk jaar

2016 Belooft voor onze branche al meteen vanaf de eerste dag een enerverend en druk jaar te worden. Vlak voor de jaarwisseling maakte minister Blok bekend dat hij eigenaren van woningen die beschikken over zogenaamde "vrij uitkragende" galerijen en balkons zal verplichten om de constructieve veiligheid daarvan te laten onderzoeken. Wanneer deze onvoldoende is, dienen herstelmaatregelen te worden getroffen waarvoor de VBR-bedrijven, zoals eerder al bericht, innovatieve en doeltreffende methoden hebben ontwikkeld.

110.000 m2 brandwerende bekleding Noord-Zuidlijn

Het is één van de meest veelbesproken infrastructurele werken in Nederland: de Noord-Zuid lijn. VBR bedrijf Tebecon brengt brandwerende bekleding aan de binnenzijde van de zinktunnels en de stations. Al eerder las u in de BetonReview over dit project. We praten u bij over de voortgang.

Upgrading parkeergarage De Heus  Barneveld

Parkeergarage De Heus kampte met lekkages en beschadigingen in zowel de vloer als de wanden. De goot functioneerde niet goed en ook de dilatatievoegen vertoonden mankementen. Mede door de vloerschade en de lekkages was de garage ook esthetisch flink achteruitgegaan. Frans Nooren (SealteQ) West b.v. kreeg opdracht de garage een grondige opknapbeurt te geven.

VBR-bedrijf winnaar van het Best Value Project Wilhelminabrug te Deventer

Edilon)(sedra contracting kwam, samen met Van der Ende infrastructure, als beste uit de bus bij het Best Value Project Wilhelminabrug te Deventer. Met het project is een totaal aanneemsom van 6,6 miljoen euro gemoeid.

Zichtbaar onderscheidend zijn

Vorig jaar maakten wij u al deelgenoot van deze doelstelling van de VBR. Het doet ons goed te merken dat nu de bouwmarkt weer wat lijkt aan te trekken, opdrachtgevers ook steeds bewuster gaan kiezen voor gecertificeerde VBR-bedrijven.

Kunstig Spuitbeton voor C-City Kerkrade

In Kerkrade verrijst museumkwartier C-City; techniek, wetenschap, design en de wereld bij elkaar in één museumkwartier. Mertens b.v. uit Weert kreeg opdracht tot de bouw van C-City. VBR bedrijf edilon)(sedra Contracting bracht kunstig spuitbeton aan op het zogenaamde ‘earth center’.

Nieuwe omloopranden voor- en nabezinktanks RWZI Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta heeft een aantal rioolwaterzuiveringen die aan renovatie toe zijn. GMB Services zorgt onder andere voor nieuwe omloopranden op voor- en nabezinktanks.

Nieuwe vloeren voor Veerkarton in Assendelft

Veerkarton is één van de grotere Nederlandse producenten van kartonnen verpakkingen. Met een volledig eigen productiepark en meerdere productiehallen, eigen transport en opslag, heeft Veerkarton inmiddels een stevige positie op de exportmarkt. Dat daarbij de bedrijfsvloeren permanent gebruikt en belast worden, heeft geleid tot schade op een van de belangrijkste doorstroompunten, de vloer van de expeditie, het hart van de aan- en afvoer van alle materialen. Veel tijd om te handelen was er dus niet, en een nieuwe betonvloer storten na sloop zou teveel tijd kosten. In overleg met de opdrachtgeve en de leverancier Sikkens heeft Ivacon een goed alternatief bedacht.

Risicogestuurd Beheer en Onderhoud

In de tweede helft van dit jaar vonden en vinden veel bijeenkomsten plaats waarbij het repareren en onderhouden van betonconstructies centraal staat.

Betondag 11.30 uur, Van Cappellenzaal: Nieuwe aanpak bij inspectie en beheer van betonnen kunstwerken

De VBR nodigt u uit om deel te nemen aan deze presentatie, waarin een viertal sprekers in zal gaan op dit actuele onderwerp.

Betonreparatiemiddag noord op woensdag 25 november 2015 in teken van aardbevingsschade

De 12e betonreparatiemiddag heeft als thema ‘Beton aardbevingsbestendig repareren/versterken’ en wordt georganiseerd door de Betonvereniging Kring Noord in samenwerking met de VBR.

VBR op de Betondag 2015

De VBR is weer prominent aanwezig op de Betondag, 19 november in De Doelen in Rotterdam. U bent de hele dag welkom in de VBR-stand, zoals vanouds, gelegen op de eerste verdieping tegenover de entree van de grote zaal, stand nr. 139. Om 11.30 uur organiseert de VBR een inlooplezing in de Van Cappellenzaal rondom het thema ‘risicogestuurd beheer en onderhoud’, een must voor iedereen die met deze materie van doen heeft.

VBR lunchbijeenkomst druk bezocht

Op 23 september jl. organiseerde de VBR een lunchbijeenkomst rondom het thema risicogestuurd beheer en onderhoud van de infrastructuur. Daarvoor was grote belangstelling. Een viertal sprekers belichtte het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.

Nieuwe CUR Aanbeveling 118

Op 12 oktober jl. is de nieuwe CUR aanbeveling 118 voor betonreparaties verschenen.

Drie seminars over nieuwe CUR Aanbeveling betonreparatie

Deze maand verschijnt CUR-Aanbeveling 118 ‘Specialistische instandhoudingstechnieken, repareren van beton’. Deze nieuwe Aanbeveling zal de vertrouwde CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55 vervangen. Ter introductie worden op 13, 14 en 15 oktober drie seminars georganiseerd voor opdrachtgevers, beheerders en andere geïnteresseerden.

Uitnodiging lunchbijeenkomst 'Nieuwe aanpak bij inspectie en reparatie van betonnen kunstwerken. Risicogestuurd beheer en onderhoud.'

De VBR organiseert op 23 september a.s. een lunchbijeenkomst rondom het thema risicogestuurd beheer en onderhoud van betonnen kunstwerken; van harte aanbevolen aan iedereen die bij deze problematiek betrokken is.

Lees het jaarverslag van de VBR over 2014

VBR-bedrijven zijn toonaangevend in betonreparatie en -onderhoud. ‘Zichtbaar onderscheidend zijn’, dat is wat al meer dan 30 jaar de VBR en haar aangesloten bedrijven kenmerkt. Lees het VBR jaarverslag 2014!

23 september 2015: VBR Lunchbijeenkomst over de nieuwe aanpak bij inspectie en reparatie van betonnen kunstwerken

De VBR organiseert op woensdag 23 september a.s. in Green Village in Nieuwegein de lunchbijeenkomst: Nieuwe aanpak bij de inspectie en reparatie van betonnen kunstwerken Risicogestuurd beheer en onderhoud

iPads mini voor relaties van de VBR

Per post en/of per e-mail hebben wij onze relaties gevraagd om hun in ons bestand opgenomen (adres)gegevens te controleren en eventueel aan te passen. Onder de vele inzenders hebben we, zoals aangekondigd, drie iPads mini verloot.

Renovatie van 25 kunstwerken in provincie Gelderland

In opdracht van de provincie Gelderland renoveerde VBR-bedrijf Salverda 25 kunstwerken.

Spuitbeton voor viaduct in Vlissingen

De Provinciale Sloeweg zorgt voor de ontsluiting van Vlissingen. Boskalis werkt aan verdubbeling van deze weg. Eén van de onderdelen van dit werk is de realisatie van een nieuw viaduct, in het verlengde van het bestaande viaduct. edilon )(sedra Contracting bracht spuitbeton aan.

Ultrahogesterktemortel verenigt kwaliteiten traditionele producten

Met het revolutionaire product REFOR-tec van leverancier Technochem presenteert Balm Betonreparatie een vezelversterkte ultrahogesterkte betonmortel om betonnen constructiedelen te repareren dan wel te versterken.

Handreiking toepassing van NEN 8700 bij betonreparatie en –onderhoud gepresenteerd

Betonconstructies verouderen en de behoefte aan goed onderhoud neemt toe. De constructieve veiligheid van (woon)gebouwen en civiele constructies moet gewaarborgd zijn door de eigenaar. De NEN8700 schrijft voor hoe de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken beoordeeld dient te worden. TNO heeft samen met enkele MKB-bedrijven een handreiking opgesteld om de sector te helpen bij het toepassen van NEN8700 in de praktijk.

Grote verschuivingen in de bouwmarkt: samenwerken is het sleutelwoord

De VBR is één van de organisaties die het belang van een sterk nationaal Platform BetonOnderhoud inziet en daarmee ook actief ondersteunt. Het Platform (PBO) stelt zich ten doel om projectoverstijgende ontwikkelingen op het gebied van betonreparatie, onderhoud en beheer mogelijk te maken en te stimuleren. Opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en enkele grote gemeenten, de Betonvereniging en de Vereniging van Leveranciers van betonreparatie- en beschermingsmiddelen (VLB) participeren in het PBO.

Lunchbijeenkomst over versterken van galerijvloeren een succes

Het is goed om soms even uit de ‘waan van de dag te stappen’ en je kennis bij te spijkeren of op te frissen. Dat deden de bezoekers van de VBR Lunchbijeenkomst ‘Nieuwe oplossingen voor het vergroten van de constructieve veiligheid van galerijvloeren’ op 15 april jl. in Green Village in Nieuwegein, een oase van rust in de drukke Randstad. De bijeenkomst begon met een ontspannen lunch, waarna de presentaties startten.

Studiemiddag kathodische bescherming op 28 mei a.s.

Studiemiddag kathodische bescherming op 28 mei 2015

VBR op ParkeerVak 2015

Een aantal VBR-bedrijven presenteerde zich op de ParkeerVak 2015, Nederlands grootste vakbeurs voor parkeren. Deze vond plaats van 21 t/m 23 april jl. in de Brabanthallen in Den Bosch.

Symposium Veiligheid Betonreparatie en -onderhoud op 11 juni 2015

Eindsymposium MKB technologiecluster: constructieve veiligheid bij betonreparatie en -onderhoud op 11 juni a.s.

Constructieve veiligheid galerijplaten weer in orde

In 2011 bezweken galerijplaten van de Antillenflat in Leeuwarden. Woningbouwvereniging Staedion heeft naar aanleiding van dit incident onderzoek laten uitvoeren naar vergelijkbare complexen in haar bezit. Voor de 150 appartementen aan het Isabellaland in de Haagse wijk Mariahoeve werd geadviseerd om (direct) maatregelen te nemen omdat er sprake was van te laag liggende wapening i n de galerijplaten. Hemubo betontechniek kwam direct in actie.

Helft gemeentelijke bruggen en viaducten slecht onderhouden!

‘Alles van waarde moet onderhouden worden’. Dat riep de VBR jaren geleden al en het zou jammer zijn als dit besef verloren gaat in het korte termijn rendementsdenken van veel bestuurders in ons land. Het is goed om te merken dat onlangs ook Bouwend Nederland de noodklok luidde over de matige tot slechte conditie waarin bijna de helft van de gemeentelijke bruggen en viaducten zich in ons land bevinden.

VBR nodigt u uit voor de ParkeerVak 2015

De VBR nodigt u uit voor de ParkeerVak 2015.

Hoe herkent u VBR-bedrijven?

Betonreparatiebedrijven die aangesloten zijn bij de VBR zijn daar trots op. VBR-bedrijven behoren immers tot de top van beton reparerend Nederland.

VBR presenteert zich op de parkeervak 2015

Op 21, 22 en 23 april a.s. vindt de vakbeurs voor de parkeerbranche plaats in De Brabanthallen in Den Bosch: de ParkeerVak. De VBR en een aantal VBR-bedrijven presenteren zich daar.

Vingervoegconstructie voor Maasbrug Venlo

De combinatie BVC, bestaande uit edilon)(sedra contracting en BAM Redubel, heeft de voegovergangen in de A67 Maasbrug Venlo vervangen.

Brandwerende bekleding Noord/Zuidlijn te Amsterdam

VBR-bedrijf Tebecon is ingezet om de brandwerende afwerking in de tunnels en stations van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam aan te brengen

Uitnodiging voor de VBR Lunchbijeenkomst  ‘Nieuwe oplossingen voor het vergroten van de constructieve veiligheid van galerijvloeren.’

De problemen met uitkragende galerijvloeren van woongebouwen zijn in kaart gebracht, maar nu de oplossingen! De VBR bedrijven kunnen deze bieden en tonen u de nieuwste ontwikkelingen! Kom naar de VBR lunchbijeenkomst op 15 april 2015 in Nieuwegein.

Samenwerken loont. Resultaatgerichte samenwerking leidt tot lagere kosten, een betere kwaliteit en een hoger rendement!

Resultaatgerichte samenwerking leidt tot lagere kosten, een betere kwaliteit en een hoger rendement!

Meer draagkracht voor viaduct

Kunstwerk 17 ligt in de Maastrichterweg in Meerssen en overspant de spoorlijn Maastricht – Heerlen. edilon)(sedra Contracting vergrootte de draagkracht van de brug en voerde renovatiewerkzaamheden uit.

Diezebrug in de A59 in recordtempo hersteld

Vier uur nadat aannemer Frans Nooren West 46 ton krimparme en staalvezelversterkte betonmortel aanbracht op de Diezebrug bij Den Bosch kon het vrachtverkeer er weer overheen rijden.

Join the group!
19-01-2015

Join the group!

Voeg je bij het netwerk van de Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven en word lid van de de VBR LinkedIn Groep

Nieuw systeem biedt veiligheid voor tientallen flatgebouwen

Na de instorting van een galerijvloer in 2011 in Leeuwarden is een systeem ontwikkeld om galerijen en balkons te versterken en opnieuw met de gebouwconstructie te versterken.

Van betonreparatie naar betononderhoud; van project naar proces

Op de onlangs gehouden Betondag was regelmatig te horen dat opdrachtgevers op zoek zijn naar oplossingen voor de lange termijn. De focus ligt niet meer op het projectmatig herstellen van hun betonnen object, maar veel meer op instandhouding voor een langere termijn.

VBR-bedrijven in hun aanpak zichtbaar onderscheidend

De VBR-bedrijven hebben als geen ander aangetoond over de kennis en ervaring te beschikken om op nieuwe vragen ook nieuwe antwoorden te geven. Het ontwikkelen van verschillende scenario's en het toepassen van ingenieuze technieken zoals kathodische bescherming zijn daarvan goede voorbeelden.

Renovatie Collecteurriool Noordsingel Rotterdam

In Rotterdam ligt een ca. 17 km lange collecteurriool die het afvalwater van de kleinere rioolstelsels afvoert richting de waterzuiveringen. edilon)(sedra Contracting werd ingeschakeld voor de renovatie.

VABOR studieprijs betonreparatie voor Kenny d'Halluin

Op de Betondag ontving Kenny d'Halluin uit handen van juryvoorzitter Gerard van Drie de VABOR studieprijs betonreparatie. Kenny studeert aan de uversiteit van Gent. Hij deed onderzoek naar het effect van het type superabsorberend polymeer op de zelfheldende eigenschappen van beton, al dan niet in combinatie met bacteriële werking.

VBR zichtbaar onderscheidend op de Betondag, 20 november  2014

Morgen is er de jaarlijkse Betondag. Iedereen die met betononderhoud, -renovatie en –restauratie van doen heeft, is welkom in de VBR stand, nr. 118, 1e verdieping, tegenover de entree van de Grote Zaal.

Kom naar de lezing 'van projectmatig beton repareren naar procesmatig onderhoud' op de Betondag

Kom naar de lezing ‘Van projectmatig beton repareren naar procesmatig betononderhoud’ om 12:00 uur in de Van Capellenzaal op de Betondag, 20 november 2014, Rotterdam

VABOR studieprijs betonreparatie

Morgen wordt op de Betondag te Rotterdam de VABOR studieprijs betonreparatie uitgereikt. Kom om 14.30 naar de VBR-stand om dit mee te maken.

Lees het laatste nieuws van VBR

Lees het laatste nieuws van de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven VBR

Zichtbaar onderscheidend zijn

Dat is wat al meer dan 30 jaar de bij de VBR aangesloten bedrijven kenmerkt. VBR-bedrijven beperken zich immers niet tot het uitvoeren van betonreparatie- en onderhoudswerkzaamheden alleen. Zij zijn pro-actief bezig met het ontwikkelen van hun vak, met het verbeteren van werkmethoden, met het opleiden van vaklieden en het overdragen van kennis aan alle belanghebbende partijen in de markt.

Renovatie redt brug Nederlek

Een brug in Nederlek leek aan totale vervanging toe, maar Batec maakte renovatie economisch rendabeler

Delft gaat ondergronds

De spoorlijn in Delft wordt zeer intensief gebruikt en veroorzaakt geluidhinder en trillingen. Bovendien vormt het huidige viaduct een visuele barrière voor het monumentale Delft. Om in deze situatie verbetering aan te brengen worden een 2,3 kilometer lange ondergrondse spoortunnel en treinstation aangelegd in combinatie met een ondergrondse parkeergarage

Het laatste nieuws van de VBR

Lees het laatste nieuws van de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven VBR

Peter Nuiten, voorzitter VBR: We moeten toe naar nieuwe vormen van samenwerken

Onlangs volgde Ir. P.C. (Peter) Nuiten Ing. Bart van der Woerd op als voorzitter van de VBR. We vroegen hem naar zijn beweegredenen en zijn visie op betonreparatie- en onderhoud.

Stalen manchetten versterken Dunantbrug

In de Henri Dunantbrug te Grave komt alkali silica reactie voor. edilon)(sedra Contracting bracht een levensduurverlengende constructie aan.

Restauratie UNESCO-monument ir. D.F. Woudagemaal

Lemmer is de trotse bezitter van het grootste en nog in werking zijnde stoomgemaal ter wereld. GMB Services werkte mee aan de restauratie van het monument. De levensduur en functionaliteit zijn nu voor de aankomende 30 jaar weer geborgd.

Vexpan Nationaal Parkeercongres 2014: ‘Parkeren neemt nieuwe vormen aan. Maar welke?'

Vexpan, platform voor parkeren in Nederland organiseert op donderdag 9 oktober 2014 het jaarlijkse Nationaal Parkeercongres in de inspirerende locatie Het Glazen Huis te Klarenbeek (nabij Apeldoorn).

Ivacon b.v. verhuisd naar Amsterdam

Ivacon b.v. is per 1 september jl. verhuisd naar een nieuw pand op het bedrijventerrein Westpoort Sloterdijk te Amsterdam.

Spraakverwarring de bouwwereld uit. Naslagwerk BetonLexicon: Van aanmaakwater tot zwavelzuuraantasting

Naslagwerk BetonLexicon: Van aanmaakwater tot zwavelzuuraantasting

Peter Nuiten nieuwe voorzitter VBR

Op 24 juni jl. heeft Ir. P.C. Nuiten het voorzitterschap van de Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR) overgenomen van Bart van der Woerd.

'Gerechtvaardigd vertrouwen': ouderwets of van deze tijd?

Gerechtvaardigd vertrouwen' is de basis van het kwaliteitszorgsysteem waarmee de bij de VBR aangesloten bedrijven werken.

Na 24 jaar nieuwe galerij- en balkonafwerkingen voor flatgebouwen in Amstelveen

Na 24 jaar nieuwe galerij- en balkonafwerkingen voor flatgebouwen in Amstelveen, uitgevoerd door VBR-lid Ivacon bv te Lijnden

Vogel  b.v. als eerste betonreparatiebedrijf gecertificeerd volgens de BRL 7700 - aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen

Vogel B.V. als eerste betonreparatiebedrijf gecertificeerd volgens de BRL 7700 - aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen

Zwemparadijs Aqua Mundo ‘De Huttenheugte’ klaar voor de toekomst

Lijmwapening is een specialistische methode om constructies te versterken. Betonreparatiebedrijf Tebecon heeft hiermee in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. De techniek is toegepast in het project Aqua Mundo in het Center Parcs complex ‘De Huttenheugte’.

Alleen de beste winnen!

Wat heeft de auto-industrie met betonreparatie en -onderhoud te maken?

GMB Services kiest voor de VBR

GMB Services nieuw lid van de VBR

100 m1 kraanspoor gerenoveerd

VBR-lid edilon)(sedra Contracting renoveerde onlangs 100m1 kraanspoor op het terrein van kolenproducent Enerco in het Limburgse Buchten.

40 Jaar Ivacon b.v.
26-03-2014

40 Jaar Ivacon b.v.

Op 1 april 2014 bestaat Ivacon b.v. te Badhoevedorp-Lijnden maar liefst 40 jaar! De VBR in gesprek met Rob Braaksma, directeur van Ivacon b.v.

Goede uitvraag voorwaarde voor een goed resultaat!

Goede uitvraag is voorwaarde voor een goed resultaat! Bij de uitvoering van werken blijkt dat verstoringen met name voorkomen in de overdracht van kennis tussen elkaar in de keten opvolgende partijen. De fase van uitvraag en gunning blijkt daarbij kwetsbaar te zijn.

Over de grens: renovatie meelsilo’s in Antwerpen

VBR-lid Batec renoveerde de meelsilo’s van Cargill n.v. in Antwerpen.

Studiemiddag ‘betonschade in multidisciplinaire werken; het doen van een verantwoorde uitvraag’

Studiemiddag ‘betonschade in multidisciplinaire werken; het doen van een verantwoorde uitvraag’. Op woensdag 12 februari 2014 organiseert het Platform voor Betononderhoud (PBo) deze studiemiddag van 13:00- 18.00 uur in een van de zalen van Hotel/Theater Figi in Zeist.

Restaureren van beton is een vak apart. Uitvoeringsrichtlijn in de maak.

Restaureren is een vak apart. Uitvoeringsrichtlijn ‘restaureren van beton’ in de maak.

edilon)(sedra Contracting opent vestiging in Rotterdam

VBR-lid edilon)(sedra Contracting opende een extra vestiging in de Spaanse Polder in Rotterdam.

VBR-leden tonen hun kracht!

De Betondag 2013 in Rotterdam telde meer dan 3000 bezoekers! Onderhoud en reparatie van beton krijgt ook op deze dag steeds meer aandacht.

Renovatie van parkeergarages, 25 jaar KB en monitoren van beton

Een parallelsessie op de Betondag was geheel gewijd aan betononderhoud en -reparatie. Deze sessie ‘Restauratie en reparatie van en mét beton; beton duurt het langst, mits goed onderhouden’ werd georganiseerd door het Platform Betononderhoud samen met de VBR.

Restaureren van monumentale betonconstructies

Peter Nuiten van VBR-lid Rendon Onderhoudsgroep hield op de Betondag een inleiding over het thema Restaureren van monumentale betonconstructies.

Betonprijs 2013 voor VBR-lid Vogel

VBR-lid Vogel wint Betonprijs 2013 in de categorie restauratie/renovatie

In gesprek met de Provincie Flevoland

We praten met R. (Ron) Dooyeweerd. Dooyeweerd werkt voor de afdeling infrastructuur van de Provincie Flevoland en is projectleider van (beton)renovatieprojecten in de provincie.

Restauratie 2e Muntsluis: renoveren is vooruitzien

De eerste sluis in Nederland die werd uitgevoerd in beton wordt gerenoveerd door Batec. “En daar zijn wij best trots op”, zegt Erik Smit, directeur van Batec. “Niet alleen omdat wij dit monumentale sluizencomplex civieltechnisch helpen behouden. Maar ook vanwege de cultuurhistorische waarde, die zal stijgen.”

Luister naar experts op het gebied van betononderhoud en speciale toepassingen op de Betondag 2013

Luister naar experts op het gebied van betononderhoud en speciale toepassingen op de Betondag 2013

Betondag 2013: Kom naar de lezingensessie 'restauratie en reparatie van en mét beton'

Op de Betondag d.d. 21 november a.s. in De Doelen in Rotterdam is een parallelsessie geheel gewijd aan betononderhoud en –reparatie. Daarvoor is de Jurriaansezaal gereserveerd van 13:00 – 15:00 uur. Deze sessie ‘Restauratie en reparatie van en mét beton; beton duurt het langst, mits goed onderhouden’ wordt georganiseerd door het Platform Betononderhoud samen met de VBR. VBR-voorzitter Bart van der Woerd zal het programma leiden.

Betonprijs 2013 high tech beton: 2 VBR-leden genomineerd

Betonprijs 2013: High tech beton. Twee VBR-leden genomineerd.

Repstone kiest voor de VBR

Op 1 oktober jl. heetten wij Repstone, onderdeel van Koninklijke Woudenberg gevestigd in Ameide, als nieuw lid binnen de gelederen. Repstone is in 2003 opgericht en is onder meer gespecialiseerd in de renovatie van jonge en industriële monumenten waarn beton is verwerkt.

Studiemiddag “Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg?”

Tijdens de drukbezochte studiemiddag “Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg?” in Zonnestraal te Hilversum werden door professionals een aantal lezingen gegeven die betrekking hebben op dit actuele vraagstuk. De middag stond onder leiding van Gerrit Breeman, Directeur Volkshuisvesting Gemeente Arnhem. Op de VBR-website hebben wij van een viertal lezingen de downloads voor u geplaatst.

Wat als...????
04-09-2013

Wat als...????

Als het over betonherstel gaat, dan houdt de VBR niet van ‘Wat als…’ vragen.

Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg?

Is mijn balkon of galerij wel veilig genoeg? 3 oktober 2013, Landgoed Zonnestraal, Hilversum VBR-voorzitter Bart van der Woerd houdt er de inleiding ‘Repareren van betonconstructies doe je zo!’

Tunnel ‘De Kleis’ te Uitgeest

Tebecon herstelt in opdracht van spoorwegbeheerder Prorail en de Gemeente Uitgeest de betonnen wanden van de verkeerstunnel De Kleis, in de volksmond ook wel ‘Kleistunnel’ genoemd.

Spie Construction Services wordt Servicis

TBI Infra b.v. heeft de aandelen van VBR-lid Spie Construction Services overgenomen van Spie Nederland. Onder de vlag van TBI is het bedrijf voortgezet onder een nieuwe naam: Servicis b.v.

In gesprek met de Provincie Flevoland

Gespecialiseerd werk door gespecialiseerde, gecertificeerde aannemers

Opleiding kaderfunctionaris betonreparatie uit de startblokken

De opleiding kaderfunctionaris betonreparatie op niveau 4 start op 1 november a.s.

Vabor Studiemiddag “Levensfasen gerelateerd Betononderhoud”

31 oktober 13.00 – 19.00 uur, Openluchtmuseum Arnhem.

Noordelijke betonreparatiemiddag

De tweejaarlijkse studiemiddag betonreparatie- en onderhoud, georganiseerd door de Betonvereniging Kring noord, komt er weer aan. VBR-leden zullen een tweetal lezingen verzorgen. Reserveer de datum alvast in uw agenda: woensdag 6 november a.s. in Hotel v.d. Valk te Assen.

Keuzes vragen om samenwerking!

VBR lidbedrijven denken vanuit het belang van de klant. Resultaatgericht samenwerken: een werk uitvoeren binnen de afgesproken tijd en budgetten, dat voldoet aan de verwachte levensduur. Dat wordt bereikt door het ‘focusgebied’ bij optimalisatie van het ontwerp- en uitvoeringsproces naar voren te halen.

Spannende uitdagingen bij groot onderhoud Maasbrug

Sinds 4 maart jl. is de Combinatie Salverda Mourik bezig met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Maasbrug in de N280 in Roermond. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat.

150 Erkende leermeesters betonreparatie

Dit jaar bestaat het LSVB, hét opleidingsinstituut voor betonreparatie in Nederland, 20 jaar. In die 20 jaar zijn maar liefst 150 leermeesters betonreparatie geregistreerd, die de leerling-betonreparateurs opleiden in de praktijk.

Review 'Beton draagt de Toekomst' - Wat bracht het symposium?

Ruim 170 bezoekers volgden een keur aan lezingen tijdens het VBR jubileum symposium in de Caballero fabriek in Den Haag op 16 april jl. De plenaire en parallelsessies waren een bron van inspiratie voor toepassingen in de eigen praktijk.

Jaarverslag VBR 2012

Lees alles over de vele activiteiten van de VBR in het jaarverslag over 2012

VBR: 30 jaar leading in Betononderhoud!

De VBR viert dit jaar haar 30-jarig jubileum. Meer dan 30 jaar ambitie, innovatie en continuïteit in een markt die momenteel volop in de belangstelling staat. Wij markeren dat met de nodige festiviteiten en daarvoor nodigen wij ook u uit.

VBR-lid Tebecon zoekt het hogerop

Herstel- en conserveringswerkzaamheden aan het Koopmansgebouw in Tilburg.

VBR-secretariaat verhuisd

Het VBR-secretariaat is onlangs verhuisd van Lijnden naar Naarden.

Durf te zeggen dat je de beste bent

In het buitenland durven bedrijven ervoor uit te komen als blijkt dat ze op een bepaald gebied 'de beste' zijn. In Nederland zijn we daar wat meer bescheiden in. Dat zegt Bart van der Woerd, voorzitter van de VBR.

Hemubo wint Cobouw Award

VBR-lid Hemubo uit Almere wint de Cobouw Award voor het best presterende bouwbedrijf tijdens de crisis.

VABOR studieprijs betonreparatie 2012 uitgereikt

Op 15 november jl. is de VABOR Betonreparatieprijs 2012 uitgereikt aan Koen van Uffelen, afgestudeerd aan de TU Delft met zijn rapport ‘herbestemming van een monument in beton’.

Kathodische Bescherming bij voorgespannen constructies

Kathodische Bescherming (KB) van wapeningstaal in betonconstructies is sinds de Nederlandse introductie in 1986 inmiddels een veelvuldig toegepaste herstelmethode geworden, met name bij betonschade, ontstaan door de aanwezigheid van chloriden. Een nieuwe ontwikkeling is het toepassen van Kathodische Bescherming van wapeningstaal in voorgespannen betonconstructies.

Vlechtwerk van lamellen geeft brug extra draagkracht

VBR-lid Salverda neemt een brug over de Ruttense Vaart in de Noordoostpolder onder handen.

Van de VBR-voorzitter

De VBR heeft een geheel nieuwe website. De uitstraling is moderner, dynamischer en sneller.

Lezing Kathodische Bescherming bij voorgespannen constructies

Betondag, 15 november 2012, 11.30 uur, Van Cappellenzaal

Voor de vijfde maal uitreiking VABOR studieprijs betonreparatie

Betondag, 15 november 2012, 14:30 uur, VBR Stand, nr. 117

VBR-leden zijn winners

Uit de 61 inzendingen voor de Betonprijs 2012 Vitaal Beton zijn maar liefst vier projecten, waarbij VBR-leden betrokken zijn, genomineerd!

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder!

Wederom mogen wij een nieuw lid verwelkomen, te weten: Balm Uitwendige Wapening bv uit Vianen. We zijn blij dat een bedrijf met een zo rijke historie lid is geworden van de VBR.

VBR en Social Media
26-09-2012

VBR en Social Media

Sluit u aan bij de VBR groep in LinkedIn en volg ons op Twitter!

Fietsenstalling Kloosterwandplein te Roermond

In Roermond, op het Kloosterwandplein siert een 32 meter lange architectonische overkapping de entree van een fietsenstalling. VBR-lid edilon)(sedra Contracting loste technische problemen op.

Platform voor Betononderhoud (PBo)

De krachten gebundeld. In de wereld van het bouwen zien we meer en meer een verschuiving van nieuwbouw naar onderhoud en vernieuwing. Een dergelijke trend past ook prima in een ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Kroonjuweel krijgt weer glans: Restauratie Nedinsco gebouw

Er is geen Venloënaar die het markante Nedinsco-gebouw niet kent. Het leegstaande fabriekscomplex heeft de afgelopen jaren al heel wat stof doen opwaaien. Ooit werd het complex verguisd en weggedacht, maar daar is nu verandering in gekomen.

Seniorenflat in Gorinchem grondig aangepakt

De helft van alle woningen in Gorinchem is eigendom van de wooncorporatie Poort6. In maart legde Rendon de laatste hand aan een bijzonder onderhoudsproject.

Het Platform Betononderhoud (PBo) brengt alle partijen binnen de keten van betononderhoud bij elkaar.

08-06-2012

Samenwerking

In onze vorige digitale BetonReview brachten we de renovatie van de seniorenappartementen aan de Pijlstraat in Gorinchem voor het voetlicht.

Lean Planning is een compleet andere aanpak van projectmanagement en samenwerking. Een project is een aaneenschakeling van activiteiten die door verschillende betrokkenen worden uitgevoerd.

De Stichting Klantgericht Bouwen reikt jaarlijks het keurmerk ‘Klantgericht Bouwen’ uit en sinds 2007 voldoet Salverda aan de voorwaarden om dit keurmerk te mogen voeren.

De gemeente Tilburg en het VBR-lidbedrijf Batec gaan samenwerken.

Dit is een speciale 'woningbouwuitgave' van de VBR BetonReview. Daarin komt onder meer aan bod de functieverandering van kantoor naar woongebouw.

Resultaatgericht samenwerken in de keten

'Van gecertificeerde inspanning naar resultaatgerichte samenwerking' was de titel van de VBR presentatie op de onlangs gehouden studiemiddag van het Platform voor Betononderhoud (PBo).

Prikkelende discussies op de studiedag Betononderhoud: van samen werken naar samenwerken

Op de eerste studiedag van het Platform voor Betononderhoud (PBo) gaven opdrachtgevers, adviseurs, uitvoerende bedrijven en leveranciers hun visie op betononderhoud voor nu en de toekomst.

Onlangs is, mede op initiatief van de VBR, het Platform voor Betononderhoud (PBo) opgericht. Op 26 januari a.s. treedt het Platform voor het eerst naar buiten.

26 januari 2012, Zonnestraal, Hilversum

Van de voorzitter: Bestaand beton, einde levensduur in zicht?

Centraal in deze uitgave van de BetonReview staat de Betondag. Op donderdag 17 november a.s trekt deze bijeenkomst meer dan 3000 vakgenoten naar de ‘De Doelen’ in Rotterdam. Het centrale thema is ‘De energie van beton’.

Op de betondag wordt door de voorzitter van de Betonvereniging, ir. Hans Ramler, het Platform voor Betononderhoud (PBo) geïntroduceerd. Een belangrijk initiatief, zeker ook voor de VBR.

Onlangs heeft Lloyds het MVO managementsysteem van Vogel B.V. gecertificeerd conform de norm gebaseerd op de MVO Prestatieladder Niveau 3.

Van de voorzitter: Innovatie en het voordeel voor de opdrachtgever

Het innovatief proces draait erom zaken op een nieuwe en vaak betere manier aan te pakken.

Frans Nooren is 29 september jl. uitgeroepen tot het Beste Leerbedrijf in de sector Gespecialiseerde Aannemerij.

Geef het e-mailadres van mensen in uw omgeving op. We zetten ze dan op de verzendlijst van VBR BetonReivew.

Zonder ambities geen voortgang. De ambities van de VBR reiken ver.

Naast meer voor de hand liggende factoren zoals zuinig rijden, verlaging van CO2 uitstoot en het gebruik van milieuvriendelijke producten, zijn VBR-leden innovatief als het gaat om MVO. De buitenploegen van Tebecon bijvoorbeeld werken met e-readers.

17-05-2011

Van de voorzitter

Bijgaand treft u de speciale uitgave van de VBR Betonreview aan. Deze is gericht aan de bezitters en beheerders van woongebouwen.

14-04-2011

Van de voorzitter

Nieuwe leden, innovatie, MVO en duurzaamheid

In maart jl. heeft de VBR een bijeenkomst voor haar leden gehouden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid als onderwerp.

Vraag om deze garantie in uw bestekken

VBR-lid Frans Nooren heeft een nieuwe vestiging in Pijnacker geopend. Het bedrijf verstevigt hiermee zijn positie in de Randstad.

Vraag aan de opdrachtgever: Wat verwacht u van uw partners in de keten?

Op de website van het Cement&BetonCentrum zijn de woorden en begrippen die in de wereld van cement en beton veel worden gebruikt, bij elkaar gezet en voorzien van een omschrijving.

Tijdens de Betondag d.d. 18 november 2010 te Rotterdam verzorgde de VBR twee druk bezochte lezingen over nieuwe betonreparatietechnieken. De handouts van de presentatie vindt u op deze website.