Pagina afbeelding

100 m1 kraanspoor gerenoveerd

28-03-2014

VBR-lid edilon)(sedra Contracting renoveerde onlangs 100m1 kraanspoor op het terrein van kolenproducent Enerco in het Limburgse Buchten.

24-uurs dienst
Portaalkranen worden daar gedurende zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag ingezet voor het op- en overslaan van kolen van en naar vrachtschepen en treinwagons, die de  bewerkte kolen over de hele wereld verspreiden.
In de loop van de jaren was de spoorligging dusdanig verslechterd dat de kranen met hoge onderhouds- en slijtagekosten te kampen hadden.

Veelomvattende werkzaamheden
Als hoofdaannemer heeft edilon)(sedra Contracting in twee fasen van elk 52 uur het 100 meter lange oude kraanspoor gedemonteerd, de hoogte en schift geoptimaliseerd en het spoor teruggebouwd conform de NEN 2019.
Na verwijdering van de oude spoorstaven en bijbehorende spoorbevestigingen is de betonnen ondergrond gerepareerd en geprepareerd voor de nieuwe constructie.
Nieuwe zogenaamde baseplates (spoorbevestigingsplaten) zijn gesteld en de ankers zijn met Edilon Dex R2k® gefixeerd aan de ondergrond. De bestaande spoorstaven waren nog in goede conditie. Deze zijn daarom niet vervangen. Wel zijn de de spoorstaafvoeten gestraald en voorzien van een corrosiewerende primer.
Onder begeleiding van de maatvoerder is de rail daarna afgesteld conform de eisen gesteld in de NEN 2019.
Om de baseplates en de spoorstaaf voor de ontwerplevensduur voldoende ondersteuning te geven, zijn zowel de plaat als de staaf ondergoten met de kwalitatief hoogwaardig Edilon Dex-G® epoxy gietmassa.

Kwaliteitseisen
Voorbehandeling en controle van de ondergrond en het aanbrengen van nieuwe ankers zijn belangrijke aspecten binnen het systeem. edilon)(sedra contracting werkt daarom volgens de kwaliteisteisen in  de BRL 0509 (aanbrengen ankers in verhard beton) en  de BRL 3201 (uitvoeren van betonreparaties).

Projectinformatie
- Project: engineering, demontage en montage van 100 m1 kraanspoor onder design & construct
   contract
- Locatie: Buchten (L)
- Opdrachtgever: Enerco bv.
- Aannemer: edilon)(sedra Contracting
- Marktsegment: industrie
- Uitgevoerde betonreparatiewerkzaamheden: handmatig repareren
- Periode van uitvoering: februari 2014 gedurende 2 buitendienststellingen in het weekend  van
   52 uur elk
- Innovaties: Door toepassing nieuw type pomp minder belasting voor mens en milieu
- MVO/ duurzaamheid: Door de discontinue oplegging van de kraanbaan te vervangen door een
   doorgaande oplegging konden de oorspronkelijk spoorstaven worden hergebruikt.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug