Pagina afbeelding

110.000 m2 brandwerende bekleding Noord-Zuidlijn

22-01-2016

Het is één van de meest veelbesproken infrastructurele werken in Nederland: de Noord-Zuid lijn.
VBR bedrijf Tebecon voorziet de binnenzijde van de zinktunnels en de stations van brandwerende bekleding. Al eerder las u in de BetonReview over dit project. We praten u bij over de voortgang.

De nieuwe metrolijn, die 9,7 kilometer lang is, gaat ervoor zorgen dat een rit van Noord- naar Zuid-Amsterdam in slechts zeven minuten kan worden volbracht; bovengronds duurt dat ongeveer 45 minuten.

VBR-bedrijf Tebecon voerde in 2012 al betonreparatiewerkzaamheden uit in het tracé. Nu kreeg het van de Bouwcombinatie VIA NoordZuidlijn de opdracht om de volledige brandwerende bekleding van de binnenzijde van de zinktunnels en de stations te verzorgen, een oppervlakte van zo’n 110.000m².
Speciale aanpak
Voor de zes verbindingsstukken van tunnelnooddoorgangen was een speciale aanpak noodzakelijk. Om die tunnelnooddoorgangen te kunnen realiseren, zijn er eerst stalen segmenten gemaakt die ervoor zorgen dat de tunneldelen niet kunnen inklappen als de mensen daar aan het werk zijn. Nadat de verbindingen tussen de twee tunneldelen gereed waren, moesten de stalen segmenten brandwerend beschermd worden. De inkassingen werden daarvoor gevuld met beton, zodat daarover weer brandwerende beplating kon worden aangebracht.

Spuitbeton
De stalen inkassingen kunnen niet zo maar volgestort worden met beton. Daarom is gekozen voor spuitbeton. Eén van de belangrijkste eisen betrof de verspuitbaarheid van de mortel en de maximale laagdikte. De inkassingen waren dertig centimeter diep, dus een mortel die in grote laagdiktes toepasbaar is, heeft een grote voorkeur. Het namelijk nogal een verschil in arbeidsuren of je de mortel in twee of in acht lagen moet aanbrengen. Daarnaast moest het beton een druksterkte van minimaal 50N/mm hebben in verband met de verankeringen voor de brandwerende platen.

Uitdaging
In de fase van detailafwerking van een groot traject als dit loop je altijd achter de feiten aan: engineering loopt bijna gelijktijdig met de uitvoering. Dat betekent dat je flexibel moet zijn, ook in de productie van de mortel. Van tevoren was niet bekend welke doorgangen behandeld moesten worden en of er 50 ton of 200 ton betonspuitmateriaal nodig was.
In totaal is er ruim 170 ton mortel gespoten die steeds in verschillende fasen en in verschillende hoeveelheden moest worden geleverd.

Projectinformatie
Project: Brandbescherming Noord-Zuidlijn
Opdrachtgever: Bouwcombinatie VIA Noordzuidlijn
VBR-bedrijf: Tebecon
Marktsegment: Infra- en civiele bouw
Uitgevoerde betonreparatiewerkzaamheden: aanbrengen spuitbeton en brandwerende bekleding
Uitvoering: 2015

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug