26 april 2022

328 Balkons in de Industriewijk in Delft onder handen genomen

328 Balkons in de Industriewijk in Delft onder handen genomen

In opdracht van Vestia renoveert SealteQ West het beton van de 328 balkons van in totaal 13 woonblokken in Delft. De balkons behoeven groot en ingrijpend onderhoud. 

Duurzaamheid als uitgangspunt

Het project begon als een grote uitdaging. Er was sprake van een grote diversiteit aan schades, zowel qua omvang als qua ernst. Eerdere onderzoekstrajecten en marktconsultaties gaven een uitkomst die wezen op sloop en vervanging van de balkons. 
SealteQ is allereerst begonnen met de aanwezige schades en schademechanismen goed en gedetailleerd in kaart te brengen. Vervolgens is het door een pragmatische opbouw en combinatie van reparatie- en beschermingstechnieken toch mogelijk gebleken om tot een goed en haalbaar plan voor een duurzame instandhouding te komen. 

Veel verschillende reparatie- en beschermingstechnieken

Omdat zeer veel verschillende schadesoorten voorkomen, van oppervlakkige schade (RE), schades waarbij de duurzaamheid van de constructie in het geding was (RT) tot constructieve schade waarbij balkons ondersteund moeten worden (RS), is het noodzakelijk om de werkzaamheden per streng van drie of vier balkons goed af te stemmen. Voor zowel de volgorde als de combinatie van de verschillende herstel- en beschermingstechnieken vraagt dat veel aandacht in de werkvoorbereiding en daarna van het vakmanschap en flexibiliteit in de uitvoering. 

Een succesfactor op het werk zijn onze vakmensen. Het zijn allrounders. Verschillende technieken, van het bijplaatsen van wapening en uitvoeren van diverse soorten cementgebonden reparaties, vervangen van doorvoerputten, carbonatatieremmende spachtellagen en conserveringen, dilatatievoegen en kunststof vloerafwerkingen, worden in alle gradaties toegepast. 

Naast de technische kant blijkt ook de sociale kant daar in goede handen te zijn. We hebben, ondanks de omvangrijke en soms overlast gevende werkzaamheden, gedurende het lopende werk nog geen enkele klacht ontvangen. 

Met Vestia is in goede samenwerking een uitvoeringsplan gesmeed waardoor de meest efficiënte uitvoering gecombineerd kon worden met de minste overlast voor bewoners. 

De eerste fase, van in totaal drie fasen, is vorig jaar voor de winter goed afgerond. De tweede is in maart 2022 weer opgestart. Voor de zomer van 2022 hoopt SealteQ ook deze fase af te ronden.

Projectinformatie

Project: Renovatie balkons
Locatie: Industriewijk, Delft
Opdrachtgever: Vestia
Uitvoerend VBR-bedrijf: SealteQ West
Marktsegment: woningbouw
Toegepaste technieken: esthetisch, technisch en constructief betonherstel, betonconservering
Periode van uitvoering: 2021- 2023
MVO-aspecten: renoveren in plaats van slopen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief