Pagina afbeelding

35-jarige VBR duurzamer dan ooit!

02-11-2018

Dit jaar viert de VBR haar 35-jarige bestaan. Waar we ons vorige lustrum 5 jaar geleden nog vierden samen met onze relaties en opdrachtgevers tijdens een symposium in het voormalige Caballero-complex in Den Haag, hebben we het dit jaar in 'besloten' kring gevierd.

Op 18 mei kwamen alle VBR-bedrijven, ieder met 5 of 6 prominente medewerkers, bij elkaar op het vestingeiland Pampus. Bijzonder was de aanwezigheid van vrijwel alle voormalige voorzitters met wie de ontwikkeling van de branche in de afgelopen 35 jaar nog eens uitgebreid kon worden besproken. Naast een rondleiding door deze bijzondere betonconstructie – waar alle vormen van betonschade nog duidelijk zijn te zien – werden we verrast door lector Jan-Pieter van den Bietboer van de Katholieke Universiteit Leuven die ons allen verraste en inspireerde met de resultaten van zijn onderzoek in Europa naar de veranderbereidheid in de betonreparatiebranche (rapport: In Concreto, KUL 2018). Waar vroeger betonreparatie hoogstens als instandhouding werd gezien, ontwikkelen onze bedrijven steeds meer werkmethoden, materialen en specifiek materieel gericht op het verduurzamen van bestaande betonconstructies. Met die veranderbereidheid is dus zeker niets mis! U kunt hier een impressie van de dag bekijken.

Opleidingen onder druk

Helaas is door de stichting LSVB aangekondigd om met ingang van 2019 te stoppen met de vakopleiding ‘Betonreparateur’. Thans worden door de VBR initiatieven genomen om deze unieke vakopleiding toch nog voort te zetten. Dit is erg belangrijk omdat een goede vakopleiding het fundament is van een gedegen kwaliteitsborging zoals vastgelegd in de BRL 3201, de certificatieregeling voor het technisch en constructief repareren van gewapend beton.
In december van dit jaar hopen wij meer over een mogelijke voortzetting te kunnen gaan zeggen. Wij zullen dan alle gecertificeerde bedrijven uitnodigen om daarover met ons nader van gedachten te wisselen.   

Betondag 2018

De uitgebreide gesprekken die de VBR samen met de VLB, Vabor en het kenniscentrum voor KB met de Betonvereniging heeft gehad, heeft er mede toe geleid dat de Betonvereniging de duurzaamheid van betonconstructies dit jaar centraal heeft gesteld tijdens de Betondag op 15 november in de Doelen te Rotterdam.
Uiteraard zijn we als VBR hier erg content mee. Samen met genoemde partners in de betononderhoudssector presenteren we ons ook dit jaar op deze dag weer gezamenlijk. 
Naast een gezamenlijk stand, waar wij u graag ontvangen en met u in gesprek gaan, is er ook dit jaar weer een interessant lezingenprogramma samengesteld. 
Gert van der Wegen, directeur van SGS-Intron, trekt de goede samenwerking vanuit het verleden door naar de toekomst waar voor onze sector belangrijke uitdagingen en mogelijkheden liggen. Sylvia Pijnenborg, mededirecteur van de stichting BOEI, laat ons zien dat betonnen gebouwen veel langer mee kunnen gaan dan vaak gedacht en soms zelfs een geheel 2eleven kunnen krijgen. De renovatie van de Maastunnel is daarvan een heel goed voorbeeld en de betrokken partijen laten zien hoe dit ook in praktijk wordt gebracht. 

In gesprek met de opdrachtgever

Ik nodig tot slot van harte al onze opdrachtgevers uit om ons op de Betondag te bezoeken en kennis te nemen van de ontwikkelingen die in onze branche op het gebied van verduurzaming, levensduurverlenging, transformatie en circulariteit plaatsvinden. Het gesprek met u is van groot belang om verdere veranderingsprocessen te versnellen en te sturen in een richting die vooral voor u van belang is.  

Tot ziens op de Betondag.

Peter Nuiten
Voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug