19 april 2021

8 Woonlagen met 80 appartementen onder handen genomen

8 Woonlagen met 80 appartementen onder handen genomen

Maar liefst drie Rendon teams (Rendon Advies, Rendon Arkel en Rendon Voorburg) werken aan het appartementencomplex aan de Treublaan in Den Haag. Rendon Arkel is de hoofdaannemer voor dit mooie en omvangrijke project.

Betonschade in beeld

Het appartementencomplex aan de Treublaan in Den Haag is aan het eind van de jaren zestig / begin jaren zeventig gebouwd en bestaat uit acht woonlagen met tachtig appartementen. Onder de appartementen bevinden zich nog twee bouwlagen met winkels en een parkeerdek.
Het was bekend dat het complex kampte met betonschade, maar deze was nog niet compleet in beeld. Rendon Advies voerde onderzoek uit en gaf advies voor herstel.

Scope

Op basis van deze informatie is door de opdrachtgever een bestek geschreven en werd een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden waarbij Rendon Onderhoudsgroep als beste partij naar boven gekomen.
Hierna is Rendon Arkel in 2020 in bouwteamverband doorgegaan om samen met opdrachtgever te komen tot de huidige scope van werkzaamheden. In het najaar van 2020 was er de definitieve aanbieding. Uit deze tweede aanbesteding kwam Rendon Arkel als de beste partij naar voren.

Het complex ligt in een levendige buurt waar tegelijkertijd de nieuwbouw van een supermarkt en gedeeltelijke nieuwbouw van het winkelcentrum plaatsvindt. Er zijn daarom meerdere bouwkundige bedrijven bezig op een relatief klein werkgebied waar bezoekers en bewoners intensief gebruik van maken. Dat vraagt om een goede afstemming en een strakke planning en maakt het project extra uitdagend.

De werkzaamheden

Aan zowel de balkon- als aan de galerijzijde vinden de volgende werkzaamheden plaats:

  • Montage en demontage bereikbaarheidsvoorzieningen
  • Demontage gevelbekleding
  • Uitvoeren betonreparaties
  • Herstellen aanwezige cementgebonden dekvloeren
  • Nieuwe kunststof vloeren
  • Vernieuwen betonconservering
  • Vernieuwen voegafdichtingen
  • Schilderwerk kozijnen.

Tussentijdse inspecties

Tussentijdse inspecties en vastlegging van zaken zoals aanwezige betonreparaties zijn noodzakelijk. De bestaande geveldelen zijn namelijk bekleed met een aluminium afdekking waardoor de ondergrond nog niet zichtbaar is.

Projectinformatie

Project: Treublaan 11-169 
Plaats: Den Haag
Opdrachtgever: Urban Interest Vastgoed b.v.
Uitvoerend VBR-bedrijf: Rendon Arkel
Marktsegment: Woningbouw
Toegepaste betonreparatietechnieken: Technisch en constructief beton repareren
Looptijd van het project: april – december 2021
MVO-/duurzaamheidsaspecten: Onderhouden en behouden bestaand vastgoed.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief