9 september 2022

Beton Café donderdag 29 september | Hergebruik van gebouwen? Ja! Maar hoe dan?

Beton Café  donderdag 29 september | Hergebruik van gebouwen? Ja! Maar hoe dan?

Het is geen nieuws meer: de CO2-uitstoot in Nederland moet worden gereduceerd. Het streven vanuit het Betonakkoord is dat CO2-neutraal, volledig hergebruik van betonreststromen en betonelementen, slim, adaptief en circulair ontwerpen en bouwen dé standaard worden in 2030. Waar voorheen werd gekozen voor het slopen van een kantoorgebouw, wordt nu vooral gekeken naar hoe het gebouw kan worden behouden en functioneel  gemaakt voor de wensen van nu. Dat is de toekomst. Maar welke stappen onderneem jij als architect,  constructeur, aannemer, betontechnoloog? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebouwen langer kunnen blijven staan? Iedere casus is anders en iedereen heeft hier een andere blik op.

Tijdens het eerste Beton Café op 29 september a.s. in Bar Beton Rijnsweerd (Utrecht) staan hergebruik, onderhoud en reparatie centraal. Als de toekomst hergebruik is, hoe kijkt de toekomstige beroepsgeneratie hier naar?

Alle informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op www.betoncafe.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief