Pagina afbeelding

Betononderhoud: van samen werken naar samenwerken! De keten gesloten.

11-01-2012

In Nederland is meer beton aanwezig dan we in de komende 150 jaar nieuw zullen bouwen; beheer en onderhoud van constructies nemen nu al 50% van alle bouwuitgaven voor hun rekening. Met het oog op kosten, functionaliteit en zeker ook veiligheid wordt goed onderhoud dus steeds belangrijker.

Ook op nationaal niveau is kennis verspreid aanwezig. Hoogwaardige kennis zit bij universiteiten en de technologische instituten, bij uitvoerende en adviserende bedrijven (reparateurs, betontechnologische adviseurs en constructeurs), maar ook bij verschillende opdrachtgevers.

Zo is en wordt beton grootschalig toegepast in de Infra en de B&U, twee gescheiden werelden, terwijl de onderliggende vragen grotendeels gelijk zijn.

In deze verdiepingsmiddag zal het belang van een goed functioneren van alle betrokkenen in de keten centraal staan: opdrachtgever, inspectie , advies, opdrachtnemer, leverancier en  beheerder. De  bestaande betonvoorraad verdient immers  een goede  benadering van alle betrokkenen bij betononderhoud.
Hoe dit tot stand kan komen, moet het resultaat zijn van deze studiedag.

12.45 uur - Ontvangst
13.15 uur - Opening
Prof. dr.ir. Dick Hordijk, dagvoorzitter
13.35 uur - Risicogestuurd Inspecteren & Adviseren
RWS  - ing. Rindert van Dalen MBA
13.55 uur - Risicoanalyse/Garantie in het beheer en onderhoud – visie woningbouwcoöperaties
Woningbouwcoöperatie Stadgenoot - N. ten Bosch
14.15 uur - TIS biedt partijen gezamenlijke weg naar eigen doelen
Branchevereniging TIS  - ing. Jos W.C. Rooijakkers, BouwQ
14.35 uur - Onderzoek en advies als fundament voor samenwerking
Vereniging Adviseurs  BetonOnderhoud en -Reparatie Vabor
15.00 uur - Pauze
15.30 uur Van gecertificeerde inspanning naar resultaatgerichte samenwerking
Vereniging van Gecertificeerde Betonreparatiebedrijven VBR: Ir. Peter Nuiten, Rendon
15:50 uur - Europese normenreeks NEN-EN 1504 stelt eisen aan eigenschappen van materialen voor reparatie, onderhoud of versterking van betonconstructies
Vereniging Leveranciers van Betonreparatiemiddelen VLB:  ing. Toine.J.Q.P.M.Leijten, Cugla
16.15 uur - Plenaire discussie
17.15 uur - Afronding discussie
17.30 uur - Aperitief

Aanmelden
De kosten voor deelname bedragen Eur. 225,-- p.p. voor leden van de Betonvereniging. Niet-leden betalen Eur. 275,-- p.p. Studenten en gepensioneerden nemen deel voor Eur. 25,-- p.p.
Klik hier om u aan te melden.

In het platform zijn verenigd opdrachtgevers en marktpartijen. In alfabetische volgorde zijn dat:

- Betonvereniging
- Cur Bouw en Infra
- Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
- Gemeentewerken Rotterdam, Ingenieursbureau
- Hoogheemraadschap van Rijnland
- Infraquest
- Ministerie VROM
- NVLB
- Provincie Noord-Holland
- Stadgenoot
- Vabor
- VBR
- VLB

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug