Pagina afbeelding

Alles van waarde onderhouden en behouden! Paviljoen Betononderhoud op de Betondag 2018

01-11-2018

Tijdens de Betondag 2018 geven de verschillende partijen, actief in de betonreparatiemarkt, voor de tweede maal gezamenlijk ‘acte de présence’ in het betonreparatiepaviljoen. 

De branchepartijen die hun kennis bundelen met het doel de kwaliteit in de keten te verhogen zijn VABOR (Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie), de VLB (Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen), de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) en het KB-Kenniscentrum (Kenniscentrum voor Kathodische Bescherming). In dit unieke samenwerkingsproject geven de betrokken organisaties inzicht in de volledige keten van betonreparatie en -onderhoud, van advies, product, uitvoering tot nazorg. 

U vindt het betononderhoudspaviljoen op de eerste verdieping, standnrs. 142A en 143A. 

Betonreparatie en -onderhoud, duurzamer dan ooit

Het thema van de presentatie in het onderhoudspaviljoen sluit naadloos aan op het thema van de Betondag zelf.
De betononderhoudssector zet zich immers in voor duurzaam behoud van onze waardevolle betonnen gebouwen, viaducten, tunnels etc. Het lezingenprogramma dat georganiseerd wordt in de Eduard Flipsezaal getuigt daarvan en laat ook zien dat het technisch uitdagend en leuk is om in de betonreparatiebranche te werken.

Duurzaamheid en betonreparatie. Gaat dat samen? 

Om 11.30 uur zal Gert van der Wegen (SGS Intron) dit thema behandelen. Hij neemt u mee in de ontwikkelingen op het gebied van betonreparatie in de afgelopen jaren. Hoe wordt duurzaamheid nu eigenlijk verweven in het vak van betonreparatie? Hoe kan een goede samenwerking tussen alle marktpartijen bijdragen tot een duurzamere gebouwde omgeving? 

Duurzaam beton. Behouden in plaats van slopen. 

Om 12.00 uur presenteert Sylvia Pijnenborg van de stichting BOEI succesvolle voorbeelden van betonconstructies met een tweede leven. Veel opdrachtgevers zijn bij voortduring bezig een antwoord te vinden op duurzaamheidsvraagstukken. Daarmee wordt levensduurverlenging in plaats van sloop en vervangende nieuwbouw een steeds belangrijker item. 

Case Maastunnel 

Na de lunch wordt om 13.30 uur de renovatie van de Maastunnel behandeld. In juli 2017 werd begonnen met de grootschalige renovatie van de 75 jaar oude Maastunnel. Dat was hard nodig, want onder andere het beton van de tunnelvloer is ernstig aangetast. Ook moet vanaf 2019 voldaan worden aan de nieuwe Wet Tunnelveiligheid. De Maastunnel is een rijksmonument. Daarom moet het authentieke karakter van de tunnel bewaard moet blijven en worden hoge eisen gesteld aan renovatie en restauratie. 

Hoor en zie wat de verschillende betrokken partijen over het Betononderhoudspaviljoen te zeggen hebben!

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug