Pagina afbeelding

Bouwen op vertrouwen

13-05-2019

“Op vertrouwen kun je bouwen. En ook renoveren. Dat was altijd al zo, maar wordt nu weer zichtbaarder. Opdrachtgevers geven het onderhoud van civiele kunstwerken meer prioriteit, maken meer budget vrij en sluiten meerjarige contracten af.” Aan het woord is Erik Smit, directeur van VBR-bedrijf Batec.
“Opdrachtgevers gunnen ons werken dankzij eerdere werkzaamheden of op basis van inschrijfsom en Plan van Aanpak (EMVI-score). Hoe dan ook, gunning heeft altijd te maken met vertrouwen. En al beweert men ‘prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’, toch kunnen betonreparatiebedrijven alleen concurreren door te blijven presteren.”

Tilburg gunt Batec onderhoud 532 kunstwerken

Batec sloot al onderhoudscontracten af met de Gemeente Wijdemeren (4 jaar voor 77 kunstwerken) en EPZ (extra 5 jaar voor kerncentrale Borssele). Onlangs kwam daar nog Tilburg bij voor het onderhoud van 532 kunstwerken. 
Smit: “We zijn trots op het binnenhalen van deze omvangrijke opdracht.”
De gemeente Tilburg schreef de meervoudig onderhandse aanbesteding voor het Ontzorgingscontract civiele kunstwerken 2019-2022 in maart uit. Op basis van inschrijfsom en Plan van Aanpak werd de aanbieding van Batec aangemerkt als Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Batec scoorde hoog (een tien en twee achten) op de subgunningscriteria. 

Batec zal alle 532 civiele kunstwerken jaarlijks inspecteren en keuren conform de producteisen. Daarna worden de benodigde onderhoudsmaatregelen ingepland en uitgevoerd, terwijl alle gegevens continu digitaal worden bijgehouden. 

 

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug