Pagina afbeelding

Brandwerende bekleding Noord/Zuidlijn te Amsterdam

20-03-2015

VBR-bedrijf Tebecon is ingezet om de brandwerende afwerking in de tunnels en stations van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam aan te brengen.

De metrolijn bestrijkt een traject van bijna 10 kilometer. De lijn loopt voor iets minder dan de helft  ondergronds. Ook een aantal stations worden ondergronds ingericht. Het Centraal Station vormt daarvan het indrukwekkende  middelpunt.

Brandwerend
Voor de brandwerende bekleding wordt gedeeltelijk plaatmateriaal toegepast en wordt voor een deel ook gespoten.
De Promat HT/T beplating wordt na het uitvlakken van de ondergrond middels een pcc mortel en door mechanische verankering tegen de betonnen ondergrond bevestigd.  De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een ter plaatse instelbaar verrijdbaar platform. Ook wordt er gebruik gemaakt van liften om de platen boven het hoofd tegen het plafond aan te drukken.
Op de bouwdelen waar geen beplating kan worden toegepast wordt een brandwerende laag Fendolite met een spuittechniek aangebracht.

Met dit prestigieuze nieuwbouwproject wil men het forensenverkeer tussen de stadsdelen Noord en Zuid per openbaar vervoer bevorderen, zodat de verkeersdruk in Amsterdam en op de Amsterdamse Ring afneemt.

Projectinformatie
Naam project: Noord/Zuidlijn
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Aannemer: Tebecon
Periode van uitvoering: 2015
Uitgevoerde betonreparatiewerkzaamheden: aanbrengen brandwerende bekleding
MVO aspecten: Bij boren en spuiten wordt vrijkomend stof afgevangen
Bijzonderheden: De brandwerende bekleding dient te voldoen aan de Euroca Curve voor stations en de CGF Curve voor tunnels.

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug