Pagina afbeelding

Constructieve samenwerking in onze branche!

09-11-2017

Het lijkt zo logisch en eenvoudig: samenwerken. Maar als dat gebeurt met organisaties of personen die ieder zo hun eigen agenda hebben, dan wordt samenwerken een proces vol valkuilen, teleurstellingen en is het bij voorbaat zeker niet altijd succesvol.

Voorop

De betonreparatiebranche heeft de afgelopen maanden echter ook op bestuurlijk niveau bewezen dat samenwerken in onze branche steeds gemakkelijker verloopt. In juli van dit jaar werd door de VBR, Vabor, VLB, LSVB en het KB Kenniscentrum besloten om gezamenlijk op te trekken op de Betondag 2017. Daarbij vonden deze organisaties elkaar in het gezamenlijke belang om de branche als geheel nadrukkelijker dan voorheen op de kaart te zetten. Onderhoud krijgt immers in de totale bouwsector een steeds groter belang. Onze branche heeft de afgelopen decennia bewezen voortdurend voorop te lopen als het gaat om borging van kwaliteit, opleiding van cao- en kaderpersoneel en innovaties op het gebied van techniek, uitvoeringsprocessen en samenwerkingsvormen.

Samenwerken is leuk

Door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van deze 5 organisaties, is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de opzet en inrichting van het 'Paviljoen BetonOnderhoud' op de Betondag (donderdag 16 november in De Doelen in Rotterdam). De gehele branche geeft hier 'acte de presence' en laat op deze wijze zien dat (samen)werken in de branche ook leuk is en tot mooie resultaten leidt. Door verschillende vormen van projectgerichte samenwerking tijdens lezingen voor het voetlicht te brengen, toont de branche aan creatief en flexibel te kunnen zijn en optimale oplossingen voor onze opdrachtgevers te kunnen aandragen.

Opdrachtgevers aan tafel

Laten we hopen dat deze samenwerking zich de komende jaren nog verder uitbreidt en ook vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers aan tafel aansluiten. Een goed overleg op bestuurlijk niveau kan leiden tot nog verdere verbetering van opleidingen, regelgeving en innovaties. De komende tijd zal het Platform BetonOnderhoud hierin nieuwe initiatieven gaan vertonen. Opdrachtgevers onderschatten vaak de invloed die zij op ontwikkeling in onze branche kunnen hebben. Door met marktpartijen gezamenlijke problemen en trends in de markt te delen, kunnen deze hier sneller op acteren hetgeen uiteindelijk voor iedereen een goede zaak is. Constructief samenwerken, noemen we dat. Ik nodig iedereen daarvoor uit.

Peter Nuiten
Voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug