Pagina afbeelding

De VBR en het Platform voor Betononderhoud

12-01-2012

De VBR wil graag meer en beter kennisnemen van de behoeften die leven bij andere partijen in de branche van betonreparatie en -onderhoud. Ook moet de branche zich duidelijker dan nu  profileren en het belang van het onderhouden van de bebouwde omgeving onder de aandacht van anderen brengen.
Veiligheid en de beschikbaarheid van kunstwerken en gebouwen is een zaak die ons allen aangaat.

Het Platform voor Betononderhoud kan de wensen en behoeften van alle betrokken partijen binnen deze branche op elkaar afstemmen en versnippering van activiteiten tegengaan.
Het platform kan samen met alle belanghebbenden (opdrachtgevers, adviseurs, leveranciers en uitvoerende partijen) de wensen- en behoeftestroom kanaliseren om zo bij te dragen aan de verdere professionalisering van de branche.

Het idee is dat er vanuit het 'Platform voor Betononderhoud' tenminste twee maal per jaar bijeenkomsten worden georganiseerd, waarin technische en beleidsmatige onderwerpen aan bod komen. Doel is verdieping, afstemming, uitwisseling en verhoging van kennis.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 26 januari a.s. in Hilversum. Daarover vindt u in deze BetonReview alle informatie.

Alles van waarde moet onderhouden worden!
Het in stand houden van betonnen constructies is speerpunt binnen het Platform. Bovendien krijgt alles wat gebouwd is een steeds 'duurzamer' etiket.


Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR)

Bart van der Woerd
voorzitter

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug