21 december 2022

Een andere koers voor de VBR

Een andere koers voor de VBR

Een mijlpaal is bereikt. De VBR gaat een andere koers varen. Per 1 januari a.s. zal de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven zich aansluiten bij Bouwend Nederland als Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven. VBR blijft dus VBR, we blijven gecertificeerd op het hoogste niveau, we blijven ons bezig houden met ons vakgebied en ons vakmanschap: betonreparatie en -onderhoud. 

De bouwwereld gaat zich steeds meer bezighouden met renovatie en staat hierin voor een flinke opgave. Deze opgave vraagt om intensieve samenwerking, vooral als het om vakkennis gaat. Zeker bij oudere objecten is herstel niet altijd voldoende en moeten er versterkingsmaatregelen worden getroffen om aan de huidige maatstaven te voldoen. Door kennis te bundelen is veel mogelijk. 

Samenwerken binnen de branche doen we al in het BetonOnderhoudsPlatform (BOP). De VBR wil echter in de hele bouwsector haar meerwaarde laten zien. Door ons aan te sluiten bij Bouwend Nederland vinden we daar een podium en een groot bereik. Bouwend Nederland gaat daarnaast de vereniging faciliteren zodat wij onze handen vrij hebben om ons te focussen op met name kennisontwikkeling, scholingen, kwaliteit en veiligheid. 

U kunt op ons blijven bouwen!

Wij wensen u goede feestdagen en een mooi 2023.

Paul Lange
voorzitter VBR

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief