Pagina afbeelding

Een enerverend en druk jaar

26-01-2016

2016 Belooft voor onze branche al meteen vanaf de eerste dag een enerverend en druk jaar te worden.
Vlak voor de jaarwisseling maakte minister Blok bekend dat hij eigenaren van woningen die beschikken over zogenaamde 'vrij uitkragende' galerijen en balkons zal verplichten om de constructieve veiligheid daarvan te laten onderzoeken. Wanneer deze onvoldoende is, dienen herstelmaatregelen te worden getroffen waarvoor de VBR-bedrijven, zoals eerder al bericht, innovatieve en doeltreffende methoden hebben ontwikkeld.

Werken met de nieuwe CUR Aanbeveling 118
In dit nieuwe jaar zullen we met zijn allen ook moeten gaan wennen aan het werken met de nieuwe CUR-aanbeveling 118. Dit geldt zowel voor opdrachtgevers, adviseurs als reparatiebedrijven. Deze aanbeveling is gebaseerd op de europese norm EN 1504 en sluit beter aan op de wijze waarop opdrachtgevers de van de aannemer verlangde prestaties willen omschrijven.
Omdat hiermee de 'oude' CUR-aanbevelingen 53, 54 en 55 komen te vervallen zal ook de Beoordelingsrichtlijn 3201 van het KOMO-procescertificaat in onze branche worden gewijzigd. De certificatieinstellingen zijn hier al druk mee bezig en naar verwachting zal de nieuw BRL in oktober van dit jaar van kracht worden.

Informatiebijeenkomst over CUR Aanbeveling 118 en herziening BRL betonreparatie
De VBR is bij al deze ontwikkelingen nauw betrokken. Wij zien het ook als onze missie om voortdurend bezig te blijven met het verbeteren van het algehele kwaliteitsniveau binnen onze branche. Vanuit die gedachte hebben wij op woensdag 17 februari in Nieuwegein dan ook een infomatieve bijeenkomst georganiseerd voor alle betonreparatiebedrijven (ook voor de niet-leden) waarbij zal worden ingegaan op de vraag wat het werken met de nieuwe CUR-aanbeveling voor de betonreparatiebedrijven in de praktijk gaat betekenen. Wij nodigen alle serieuze betonreparatiecollega's daarvoor van harte uit.

Volg onze BetonReview
Ik kan u aanbevelen het hele jaar onze Betonreview aandachtig te blijven volgen. Er staat veel op het programma en het zou jammer zijn als u voor u belangrijke bijeenkomsten of ontwikkelingen moet missen.

Peter Nuiten
Voorzitter VBR

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug