16 november 2021

Eerste lesmodule voor de nascholing van betonreparateurs beschikbaar

Eerste lesmodule voor de nascholing van betonreparateurs beschikbaar

Sinds 2020 worden door de Stichting OtBS in samenwerking met het ROC Midden Nederland te Nieuwegein de opleidingen verzorgd voor betonreparateurs op niveau 2 en 3.

Door de gehele betonreparatiebranche wordt vakmanschap van het uitvoerend personeel sterk gewaardeerd en om die reden is het bezit van voornoemde vakdiploma’s ook opgenomen in de certificatieregeling BRL 3201:2017 (KOMO-procescertificaat voor het technisch en constructief repareren, beschermen en versterken van betonconstructies).

In artikel 11.4.2. van deze regeling is voor het aantonen van de vakbekwaamheid van de betonreparateurs de verplichting opgenomen voor het volgen van tenminste twee nascholingsdagen in een periode van twee jaar.

Het herkennen en uitvoeren van constructief schadeherstel

Door de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) is, samen met de Stichting OtBS (Opleiding tot BetonreparatieSpecialist), het initiatief genomen om nascholingscursussen te ontwikkelen waarvan ‘het herkennen en uitvoeren van constructief schadeherstel’ de eerste is.

De doelgroep voor deze nascholingscursus is de groep van betonreparateurs die beschikken over een geldig mbo-diploma betonreparatiespecialist (niveau 2 of 3). De leerstof vormt een aanvulling op de leerstof uit de opleiding(en). Ook wordt met deze nascholing de opgedane kennis nogmaals opgefrist.

De nascholing is zo opgezet, dat deze binnen het bedrijf (‘in-company’) door de eigen Betononderhoudskundige kan worden gegeven, desgewenst in meerdere dagen/dagdelen.

De lesmodule bestaat uit:

  • Een flyer met toelichting.
  • Een PowerPointpresentatie
  • Een printbestand waarin per sheet een korte toelichting voor de docent is gegeven
  • Twee MP-4 bestandjes die onderdeel van de presentatie uitmaken.

Bestellen

Dit nascholingspakket wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle bij de Stichting OtBS (Opleiding tot BetonreparatieSecialist) aangesloten bedrijven. Zij kunnen het bestellen via info@stichtingotbs.nl

In company of op locatie

Niet bij de OtBS aangesloten bedrijven (of OtBS-bedrijven die de nascholing niet zelf willen verzorgen) kunnen deelnemen aan een nascholing op locatie of de in company training uitbesteden. OtBS-bedrijven betalen hiervoor EUR 1.150 excl. reiskosten. Niet-OtBS-bedrijven betalen voor het complete pakket (lesmodule, incl. docent) EUR 1.495 excl. reiskosten.

Interesse? Stuur dan mail aan info@stichtingotbs.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief