Pagina afbeelding

Verkiezingen gemeenteraden: wat staat ons te wachten?

14-03-2018

De afgelopen weken was er veel aandachtvoor de gemeenteraadsverkiezingen die dit jaar op 21 maart plaatsvinden.
Iedere vier jaar trekt aan ons een circus voorbij van heel veel (vaak kleine) locale partijen die veelal een specifieke doelgroep vertegenwoordigen of een afgebakend belang nastreven. Na de verkiezingen moet er uit deze partijen een gemeentebestuur worden gevormd dat moet gaan zorgen voor een veilige woonomgeving, voor het welzijn van haar bewoners, voor duurzaamheid en liefst ook een sterke economische ontwikkeling. 

Waarschuwing

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waarschuwde Bouwend Nederland de gemeenten om meer aandacht te besteden aan de staat van bruggen en viaducten in hun gemeente. Onderzoek had immers uitgewezen dat veel gemeenten geen idee hebben van de conditie waarin deze kunstwerken zich bevinden. Van het Rijkswegennet is bekend dat veel constructies uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw hoognodig onderhoud behoeven en soms zelfs al aan vervanging toe zijn. Deze vaststelling zou alleen al reden genoeg moeten zijn om dit onderwerp de komende raadsperiode hoog op de agenda te zetten. 

Inhalen achterstanden

Samen met de adviesbureaus en toeleveranciers zijn de VBR-bedrijven ervan overtuigd dat er de komende jaren een enorme onderhoudsbehoefte aan het licht zal komen. Wanneer er onverhoopt ergens een incident zal optreden, zoals afsluiting van een kunstwerk of van een parkeergarage, zal dit in een korte tijd tot een enorme, versnelde marktvraag gaan leiden. Onze sector, die het nu al erg druk heeft met het inhalen van de achterstanden die de afgelopen jaren zijn opgelopen, is daar eerlijk gezegd nog niet op ingericht. Wij roepen daarom de gemeentes op om samen met de gehele onderhoudssector in gesprek te gaan en ons samen voor te bereiden op de behoefte die er onvermijdelijk de komende jaren gaat ontstaan. 

Gezamenlijk beleid

Het Platform Betononderhoud, waarin de VBR samen met andere brancheorganisaties participeert, is daarvoor een geschikt medium. Binnen het Platform worden ontwikkelingen met elkaar gedeeld en wordt er gezamenlijk beleid ontwikkeld op het gebied van kennisoverdracht, scholing en opleidingen, onderzoek en innovatie, kwaliteitsborging, regelgeving en certificatie. Bij al deze ontwikkelingen is het belangrijk dat opdrachtgevers hun invloed aanwenden om daarmee straks niet voor dure verrassingen te komen staan. 

Regeren is vooruitzien

Regeren, ook op gemeentelijk niveau, is vooruitzien. Wij wensen de nieuwe gemeentebesturen daarin veel wijsheid toe. En uiteraard ondersteunen de VBR-bedrijven u graag op professionele wijze bij het helder maken van uw onderhoudsbehoefte en bij het doelmatig en efficiënt uitvoeren van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Peter Nuiten
Voorzitter VBR


 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug