Pagina afbeelding

Betondag 2017: Gevelrenovatie Mediapark Hilversum – andere aanpak voor het herstel van de schade

07-11-2017

Op de Betondag d.d. 16 november 2017 organiseert het Betononderhoudspaviljoen van 11.00 tot 12.30 uur in de Van Capellenzaal de lezingensessie 'samenwerken in de betonreparatieketen'. Daarin worden twee cases behandeld.

Een ervan is de gevelrenovatie in het Mediapark in Hilversum. Betonnen gevelelementen van het gebouw, voorheen in gebruik bij de NOS, waren ernstig beschadigd als gevolg van wapeningscorrosie. VBR-bedrijf Hemubo, VABOR-lid Nebest, de VLB-leden Grouttech en Sika Nederland en KB Kenniscentrum-lid Cathodic Protection Advice zijn betrokken bij dit omvangrijke project.

Andere aanpak

Uitgelegd zal worden hoe het aanbestedingsproces verliep, waarom na aanvang gekozen is voor een andere aanpak voor het herstel van de schade dan gebruikelijk, hoe de samenwerking tussen opdrachtgever en de hiervoor genoemde partijen en de communicatie met de gebruikers van het Mediacentrum verliep.

Sprekers zijn Mark Houtman van VBR-bedrijf Hemubo, Anthony van den Hondel CPA (Cathodic Protection Advice), lid van KB Kenniscentrum en Eward Ermens van VABOR-lid Nebest.

Daarna worden, onder leiding van gespreksleider ir. Dick Stoelhorst, de betrokken partijen geïnterviewd en kunnen vragen gesteld worden.

Dit uitdagende project is een schoolvoorbeeld waarbij in goed overleg met de opdrachtgever en kennispartners een uitstekend eindresultaat is bereikt.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug