14 april 2020

Groot onderhoud bruggen op Schouwen-Duiveland 

Groot onderhoud bruggen op Schouwen-Duiveland 

Vogel b.v. voerde groot onderhoud uit aan zes bruggen op Schouwen-Duiveland. 

De bruggen zijn in de jaren ’50 van de vorige eeuw geproduceerd en vertoonden slijtage en verweringsschade aan het betonwerk. Het brakke water en de zilte lucht hebben voor corrosie van de wapening gezorgd, waardoor er stukken beton zijn afgebroken en de wapening op sommige plaatsen bloot is komen te liggen. Om verdere schade te voorkomen voerde VBR-bedrijf Vogel het onderhoud aan de bruggen uit.

Het gaat om zes kunstwerken in de wegen ronde Scharendijke en Kerkwerve. Niet alleen zijn betonschades aan de onderzijde en de zijkanten en de schampkanten van de bruggen gerepareerd, maar ook het hekwerk en het asfalt van de bruggen zijn gerenoveerd. 

Milieu

De reparaties aan de onderkant van de bruggen en aan de palen zijn uitgevoerd vanaf een ponton. Tijdens de werkzaamheden mag er geen vervuiling in het oppervlaktewater komen. Daarom is gaas tussen het ponton en het brugdek gespannen om alle vervuiling tegen te gaan. Ook de zijkanten zijn vanaf een ponton gerepareerd. Tijdens de werkzaamheden werden de bruggen soms volledig, soms deels voor het verkeer afgesloten.

Flora en fauna

De opdracht moest volledig volgens het bestek worden uitgevoerd. Zo moest er continu rekening worden gehouden met de flora en fauna in en om de kunstwerken. Aan de hand van een zogenaamde veldgids moesten de locaties eerst worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van bijzondere planten of dieren. In deze veldgids zijn alle werkprotocollen opgenomen. Wanneer zich broed- of rustplaatsen van dieren nabij de landhoofden van de kunstwerken bevonden, moest dit gemeld worden bij het waterschap en werden maatregelen getroffen om deze plaatsen te beschermen.

Snagstream

Bij dit project is gebruik gemaakt van ‘Snagstream’. Via dit systeem worden alle schades tijdens de uitvoering gedocumenteerd. Het voordeel hiervan is dat de vele schades snel en overzichtelijk kunnen worden aangegeven op tekening. 

Volgens de CUR Aanbeveling 118 zijn alle reparaties gedocumenteerd. Dit gebeurt door het maken van drie foto’s: een van de schade, een van de gesaneerde schadeplek en een van het eindresultaat. Iedere schade krijgt een uniek nummer en zijn daarmee later gemakkelijk terug te vinden in het werk. Aan het eind van het werk kunnen alle schades in één rapport in Snagstream worden opgeleverd.

Projectinformatie 

Project: Groot onderhoud 6 kunstwerken Schouwen-Duiveland
Locatie:  Schouwe-Duiveland
Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Uitvoerend VBR-bedrijf:  Vogel B.V.
Marktsegment: infrabouw
Toegepaste betonreparatietechnieken: spuitbeton en handmatig repareren
Periode van uitvoering: 1 oktober 2019 t/m 27 maart 2020
MVO-/duurzaamheidsaspecten: verlengen levensduur van de bruggen
Bijzonderheden: reparatie van 6 bruggen opvolgend in één project; bij twee bruggen zijn ook het grondwerk en het asfalt aangepakt. Bruggen zijn in het geheel gerenoveerd, waarbij de volgende onderdelen volgens het bestek zijn uitgevoerd:

·       Betonreparatie van palen/kolommen onder de bruggen

·       Betonreparatie van de onderkant van de bruggen

·       Betonreparatie en schoonmaken zijkanten bruggen

·       Vervangen betonnen afdekking kabelgoten op de bruggen

·       Repareren, reinigen en opnieuw coaten van de schampkanten

·       Herstellen RVS hekwerk en roosters op de bruggen

·       Hydrofoberen van de onderkant van de bruggen

·       Herstellen/vervangen/aanvullen hemelwaterafvoeren

·       Herstellen asfalt rijdek van twee bruggen (Ringdijk en Ridderweg)

·       Herstellen grondwerk bij twee bruggen (Ringdijk en Ridderweg)

·       Het gehele werk werd beoordeeld via Past Performance systematiek.

·       Communicatie officiële stukken verliep via het communicatie programma VISI.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief