Pagina afbeelding

Grote verschuivingen in de bouwmarkt: samenwerken is het sleutelwoord

19-05-2015

De VBR is één van de organisaties die het belang van een sterk nationaal Platform BetonOnderhoud inziet en daarmee ook actief ondersteunt. Het Platform (PBO) stelt zich ten doel om projectoverstijgende ontwikkelingen op het gebied van betonreparatie, onderhoud en beheer mogelijk te maken en te stimuleren. Opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en enkele grote gemeenten, de Betonvereniging en de Vereniging van Leveranciers van betonreparatie- en beschermingsmiddelen (VLB) participeren in het PBO.

Van nieuwbouw naar verduurzaming
De huidige trend in de bouwmarkt, waarbij er een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden van nieuwbouw naar transformatie en verduurzaming van vastgoed en van bestaande civiele constructies, maakt dat de positie van het PBO er alleen maar belangrijker op wordt. Het stimuleren van samenwerking binnen andere, nieuwe contractvormen, het coördineren van activiteiten op het gebied van regelgeving, kwaliteitsverbetering en kennisoverdracht zijn zaken die thans bij het PBO hoog op de agenda staan.

Toekomstige opgave bouwmarkt
De VBR werkt met enkele andere partners in het PBO momenteel mee aan een belangrijk marktverkennend onderzoek dat beleidsmakers en bestuurders in Nederland meer inzicht moet geven in de opgave die de bouwmarkt op dit gebied tegemoet gaat zien. In een tijd waar voortdurend verder wordt bezuinigd, wordt het hoog tijd om duidelijk te maken dat dit ook een keerzijde zal hebben: wegvloeiend vakmanschap, verminderde aandacht voor opleiding en bijscholing en het voortdurend maar verder weg schuiven van onderhoud, gaat tot hoge kosten in de toekomst leiden.

Alles van waarde moet onderhouden worden!
Dat riep de VBR jaren geleden al en het zou jammer zijn als dit besef verloren gaat in het korte-termijn-rendementsdenken van veel bestuurders in ons land. Het Platform Betononderhoud is ervoor om dit signaal branchebreed af te geven en de VBR werkt daar dan ook actief aan mee.

Peter Nuiten
Voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug