Pagina afbeelding

Handreiking toepassing van NEN 8700 bij betonreparatie en –onderhoud gepresenteerd

28-06-2015

Betonconstructies verouderen en de behoefte aan goed onderhoud neemt toe. De constructieve veiligheid van (woon)gebouwen en civiele constructies moet gewaarborgd zijn door de eigenaar. De NEN8700 schrijft voor hoe de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken beoordeeld dient te worden. Uit de praktijk blijk echter dat onbekendheid met de norm leid tot inadequaat toepassen daarvan en daaruit volgende onwenselijke situaties.
TNO heeft samen met enkele MKB-bedrijven waaronder het VBR lid SealteQ - Frans Nooren-West een handreiking opgesteld om de sector te helpen bij het toepassen van NEN8700 in de praktijk.

Vrij te gebruiken
Op 11 juni 2015 is deze handreiking gepresenteerd op het symposium “constructieve veiligheid bij betonreparatie en –onderhoud”. Deze handreiking is vrij te gebruiken door opdrachtgevers (provincies, gemeenten, VvE’s) en opdrachtnemers (adviseurs en aannemers in de betononderhoudssector). In de handreiking wordt helder beschreven welke stappen genomen worden bij betononderhoud in het licht van NEN 8700 en worden kernbegrippen toegelicht. Hiermee wordt de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eenvoudiger en gaat het over de kern: aantoonbaar veilige betonconstructies.

Deze handreiking is tot stand gekomen in een MKB technologiecluster en is kosteloos te downloaden.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug