22 februari 2021

Handreikingen duurzaam onderhoud parkeergarages

Handreikingen duurzaam onderhoud parkeergarages

Toen in 2016 de VEXPAN (netwerkorganisatie op het gebied van parkeren) via Jitze Rinsma in contact kwam met de VBR, raakten beide partijen al snel met elkaar in gesprek over parkeergarages en de soms slechte staat waarin veel van die garages zich bevonden. Veel eigenaren en commerciële exploitanten van parkeergarages hadden te maken met achterstallig onderhoud of werden al veel eerder dan verwacht geconfronteerd met ingrijpend (vervolg)onderhoud. Beide organisaties besloten (toen nog via het Platform Betononderhoud) om samen de kennis en ervaringen op het gebied van bouwkundig onderhoud van parkeergarages te delen en te kijken of er wellicht handvatten konden worden gegeven aan eigenaren en exploitanten om het onderhoud beter, efficiënter en duurzamer te maken.

Het startpunt

In september 2016 vond daartoe een eerste bijeenkomst plaats in De Reehorst in Ede waar diverse sprekers vanuit hun eigen achtergrond hun visie op deze problematiek gaven en alle aanwezigen middels een enquête konden aangeven op welk gebied zij graag ondersteuning zouden willen krijgen. Deze bijeenkomst vormde het startpunt voor een werkgroep binnen het Platform BetonOnderhoud waarin Jitze Rinsma werd aangesteld als projectleider/rapporteur. Met het ter ziele gaan van het Platform Betononderhoud in 2017 kwam dit project helaas ook (tijdelijk) tot stilstand.

Coronaperikelen

In 2018/2019 werd het project door Peter Nuiten (VBR) en Jitze Rinsma nieuw leven ingeblazen. Zij produceerden een zevental handreikingen die op een seminar in april 2020 zouden worden gepresenteerd. Door de corona-perikelen moest dit seminar helaas worden uitgesteld maar niemand kon toen bevroeden dat het seminar ook op de nieuwe datum (10 februari 2021) weer niet op de voorgenomen wijze zou kunnen plaatsvinden.

Publicatie via website VBR

Inmiddels is met de beide auteurs afgesproken dat de handreikingen binnenkort via de website van de VBR zullen worden gepubliceerd. Het zou immers geen recht doen aan de vele personen die een bijdrage aan de totstandkoming van deze Handreikingen hebben geleverd als publicatie ervan wederom wordt uitgesteld. De VBR heeft daarnaast besloten om, zodra een fysieke bijeenkomst weer mogelijk is, alsnog een studiemiddag aan dit onderwerp te zullen wijden. Wij zullen u daarover uiteraard  tijdig berichten. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief