28 december 2021

Alle zeven handreikingen voor duurzaam onderhoud beschikbaar

Alle zeven handreikingen voor duurzaam onderhoud beschikbaar

De Vexpan (netwerkorganisatie op het gebied van parkeren) en de VBR werkten aan een zevental handreikingen die eigenaren/exploitanten van parkeergarages handvatten bieden om het onderhoud beter, efficiënter en duurzamer te maken.
De handreikingen geven eigenaren en exploitanten van parkeergarages handvatten om het onderhoud beter, efficiënter en duurzamer te maken. Overigens kunnen alle eigenaren van betonnen objecten hier hun voordeel mee doen. De auteurs van de handreikingen, Jitze Rinsma en Peter Nuiten, hebben bij de samenstelling ervan dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de  leden van de VBR, de Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen VLB en de Vereniging Adviseurs voor Betononderhoud en -Reparatie VABOR.

De onderwerpen

De handreikingen zijn te downloaden via de website van de VBR en behandelen:

  1. Introductie: Wat is duurzaam onderhoud, borging of verlenging van de beoogde levensduur, onderhoudsscenario’s en aanbevelingen.
  2. Inspecties, onderzoek en advies
  3. Betonreparaties
  4. Vloerafwerkingen
  5. Dilataties in vloeren en wanden
  6. Het opstellen en gebruik van een MeerJarenOnderhoudsplanning MJOP
  7. Duurzaam ontwerp

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief