3 juni 2021

Handvatten voor duurzaam onderhoud van parkeergarages

Handvatten voor duurzaam onderhoud van parkeergarages

Toen in 2016 de VEXPAN (netwerkorganisatie op het gebied van parkeren) in contact kwam met het toenmalige Platform Betononderhoud, raakten beide partijen al snel met elkaar in gesprek over parkeergarages en de soms slechte staat waarin veel van die garages zich bevonden. Veel eigenaren en commerciële exploitanten van parkeergarages hadden te maken met achterstallig onderhoud of werden al veel eerder dan verwacht geconfronteerd met ingrijpend (vervolg)onderhoud. Beide organisaties besloten om samen de kennis en ervaringen op het gebied van bouwkundig onderhoud van parkeergarages te delen en te kijken of er wellicht handvatten konden worden gegeven aan eigenaren en exploitanten om het onderhoud beter, efficiënter en duurzamer te maken. Het project heeft geleid tot een zevental handreikingen voor duurzaam onderhoud van parkeergarages, die te downloaden zijn via de website van de VBR.

Handvatten

Het project is gestart met een middagsymposium in de Reehorst in Ede. Met de tijdens deze middag verzamelde input, en op basis van vele met deskundigen gevoerde gesprekken, zijn Peter Nuiten (bouwkundig adviseur, oud-voorzitter van de VBR) en Jitze Rinsma (adviseur in de parkeerbranche) aan de slag gegaan met het samenstellen van de handreikingen. Daarbij hebben zij dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de  leden van de VBR, de Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen VLB en de Vereniging Adviseurs voor Betononderhoud en -Reparatie VABOR.
De auteurs hopen ermee te bereiken dat eigenaren, exploitanten en beheerders van parkeergarages er in hun eigen werk hun voordeel mee kunnen doen. Lees het interview met de auteurs over dit project.

De onderwerpen

De eerste twee handreikingen zijn te downloaden via de website van de VBR en behandelen:

  1. Introductie: Wat is duurzaam onderhoud, borging of verlenging van de beoogde levensduur, onderhoudsscenario’s en aanbevelingen.
  2. Inspecties, onderzoek en advies: Het bouwdossier, doel en omvang van de inspectie, te onderzoeken parameters bij gewapend betonnen onderdelen, analyse van de schadeoorzaak, technisch herstel- en onderhoudsadvies.

De overige vijf handreikingen komen daarna beschikbaar en behandelen de onderwerpen:

  • Betonreparaties
  • Vloerafwerkingen
  • Dilataties in vloeren en wanden
  • Opstellen en gebruiken van een MeerJaren OnderhoudsPlanning MJOP
  • Duurzaam ontwerp.

Symposium

Oorspronkelijk was het de bedoeling de handreikingen te presenteren op het seminar ‘Duurzaam ontwikkelen, bouwen en onderhouden van parkeergarages’. Vanwege de coronaperikelen is dit seminar tot tweemaal toe uitgesteld. Nu is besloten de handreikingen via de website van de VBR te publiceren.
Het voornemen is om op een later moment alsnog een studiemiddag te wijden aan het uitwisselen van ervaringen met toepassing van de handreikingen in de praktijk.

Wilt u op de hoogte gesteld worden als er nieuwe handreikingen gepubliceerd zijn? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de VBR.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief