Pagina afbeelding

Hans van 't Geloof van VTG Beton: Focus op investeringen in kennis en equipment

10-04-2017

VTG Beton uit Velsen-Noord sloot zich onlangs aan bij de VBR.
Wij stelden directeur Hans van ’t Geloof naar aanleiding daarvan een paar vragen over zijn bedrijf, de VBR en zijn persoonlijke drijfveren.

Waarop legt uw bedrijf zich toe?
VTG Beton B.V. richt zich in het bijzonder op de industriële markt en infra. De projecten worden gerealiseerd in zowel binnen,- als buitenland. Onze projecten zijn doorgaans multidisciplinair en specialistisch waarbij wij in de meeste gevallen als hoofdaannemer worden gecontracteerd.

Wat is uw persoonlijke drijfveer in het werk?
Ik vind het zelf ontzettend leuk om met innoverende zaken bezig te zijn. Ons bedrijf legt daarom continue de focus op investeringen in kennis en equipment.

Waarom bent u lid van de VBR geworden?
Er zijn nieuwe wegen ingeslagen ten aanzien van certificeringen, zoals bijvoorbeeld de BRL 3201:2017. Aangezien wij al sedert vele jaren breed gecertificeerd zijn, gaan wij vanzelfsprekend ook met deze nieuwe norm mee. Het lidmaatschap geeft vele voordelen met betrekking tot kennisoverdracht voor onder andere deze nieuwe norm. Tevens vind ik het positief dat het aantal leden weer groeiende is en zodoende de VBR als geheel meer invloed kan uitoefenen op de betonreparatiebranche.

Wat zijn uw verwachtingen van de VBR?
Ik verwacht dat het ledenaantal in de nabije toekomst sterk groeit en daardoor de VBR nog beter als platform voor diverse organisaties en marktpartijen kan fungeren.

Wat zou er anders moeten in de betonreparatiebranche?
Opdrachtgevers zouden ernaar moeten streven om de van toepassing zijnde kwaliteitsnormen te hanteren. Wij ervaren helaas nog steeds te vaak dat opdrachtgevers de meest uiteenlopende eisen aan betonreparatie stellen zonder de BRL te hanteren.

Wat is uw werk-/levensmotto?
Werken is leuk maar vergeet niet te leven!

Waar kunt u privé en/of zakelijk niet zonder?
Een goede gezondheid en de drive om iedere dag met een positief gevoel te starten.

Wat is het meest grappige/bijzondere dat u in uw werk meemaakte?
Mede door onze vele buitenlandse projecten in landen die niet in de vakantiebrochures staan, heb ik talloze bijzondere momenten mogen beleven. Met name Turkmenistan en Kazachstan waren avontuurlijke belevenissen.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug