Pagina afbeelding

Helft gemeentelijke bruggen en viaducten slecht onderhouden!

03-04-2015


‘Alles van waarde moet onderhouden worden’. Dat riep de VBR jaren geleden al en het zou jammer zijn als dit besef verloren gaat in het korte termijn rendementsdenken van veel bestuurders in ons land.
Het is goed om te merken dat onlangs ook Bouwend Nederland de noodklok luidde over de matige tot slechte conditie waarin bijna de helft van de gemeentelijke bruggen en viaducten zich in ons land bevinden.

Zelfs de constructieve veiligheid kan in het geding zijn
Al in 2009 werd op basis van een door Rijkswaterstaat uitgevoerd onderzoek geconcludeerd dat de constructieve veiligheid van een significant aantal van de ruim 40.000 gemeentelijke en provinciale bruggen en viaducten niet altijd kan worden gewaarborgd. Dat komt vooral omdat er structureel te weinig aandacht is voor het inspecteren en onderhouden van deze kunstwerken.

Afnemende technische kennis
Gemeentelijke overheden hebben – net als veel andere organisaties die eigenaar zijn van gebouwen en civiele constructies – te maken met een snel afnemend technisch kennisniveau; ervaren krachten vertrekken en werkzaamheden worden in toenemende mate uitbesteed. Deze tendens zet zich nog steeds door en het is triest te moeten constateren dat adequaat beheer en onderhoud steeds meer afhankelijk worden van de plaats op de politieke ladder.
Bouwend Nederland zoekt de oplossing in het creëren van een spaarfonds waaruit gemeenten de middelen kunnen betrekken voor renovatie of eventuele vervanging. Uiteraard is de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen een noodzakelijke voorwaarde, maar inschakeling van professionals bij het inspecteren, repareren en beschermen is evenzeer van groot belang.
De gecertificeerde VBR-bedrijven beschikken aantoonbaar over deze professionals. Provinciale en gemeentelijke diensten zouden daarvan nog veel meer gebruik kunnen maken.

Peter Nuiten
Voorzitter VBR

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug