Pagina afbeelding

Het oplossen van betonproblemen in veilige handen

28-09-2017

Constructieve veiligheid

We hebben het er de afgelopen jaren voortdurend over: constructieve veiligheid. De vele onderzoeken die zijn uitgevoerd bij uitkragende galerijen en balkons uit de jaren zestig en zeventig hebben een goed beeld gegeven over de onzorgvuldigheid waarmee in die periode bouwwerken werden uitgevoerd. Incidenten zoals de ingestorte galerij van de Antillenflat in Leeuwarden zullen daarom ook in de toekomst nooit geheel kunnen worden uitgesloten. Uiteraard heeft de toenemende aandacht voor de bouwkwaliteit en daarmee ook voor de constructieve veiligheid in de jaren tachtig een sterke verbetering gegeven, maar er bestaan ongetwijfeld nog risico’s waar we ons soms niet of onvoldoende van bewust zijn.

Nieuwe risico’s

Een voorbeeld van nieuwe risico’s hebben we kunnen zien bij de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei van dit jaar. De toepassing van nieuwe bouwmethoden en het gebruik van steeds betere betonsoorten zoals ultra-hoge-sterkte beton (UHSB) is constructief en technologisch complexer gebleken dan uit de BIM-modellen kon worden afgeleid. De toepassing van digitale ontwerptools lijkt soms risico’s te kunnen verkleinen, maar juist het terugdringen van de menselijke invloed zou hier wel eens een factor van betekenis kunnen zijn geweest. Voor de gehele bouwwereld is het daarom een uitdaging om een juiste balans te vinden tussen de verdergaande digitalisering van het bouwproces enerzijds en de expertise van vaklieden 'op de werkvloer' anderzijds.

Nieuwe kansen voor onze sector

Incidenten zoals hiervoor genoemd geven onze sector altijd weer een impuls, niet alleen op het gebied van omzet, maar ook van kennisontwikkeling en innovatie. Je merkt dat het in de genen van veel VBR-bedrijven zit om ook voor complexe, niet alledaagse problemen bij betonconstructies oplossingen te bedenken. Dit is de afgelopen jaren overduidelijk bewezen. De samenwerking met andere kennispartners (adviesbureaus, leveranciers) is daarbij vaak een cruciale factor.

Gezien het grote maatschappelijke belang dat constructieve veiligheid met zich meebrengt, heeft de VBR besloten ook actief mee te denken en mee te werken aan een landelijke werkgroep die zich bezig houdt met het (digitaal) borgen van de constructieve veiligheid. Deze werkgroep borduurt voort op het Compendium “Aanpak Constructieve Veiligheid” dat in 2011 verscheen naar aanleiding van enkele eerdere veiligheidsincidenten tijdens de uitvoering van grote betonwerken. Daarbij zet de VBR zich er voor in, om ook voor bestaande constructies te komen tot een betere borging van de veiligheid.

Het oplossen van betonproblemen is bij VBR-bedrijven 'in veilige handen'. Een geruststellend idee voor opdrachtgevers, lijkt me zo.

Peter Nuiten
voorzitter VBR

 

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug