Pagina afbeelding

Peter Nuiten, voorzitter VBR: We moeten toe naar nieuwe vormen van samenwerken

01-09-2014

Onlangs volgde Ir. P.C. (Peter) Nuiten Ing. Bart van der Woerd op als voorzitter van de VBR. We vroegen hem naar zijn beweegredenen en zijn visie op betonreparatie- en onderhoud.

Om maar met de deur in huis te vallen: wie is Peter Nuiten?
Na mijn studie in Delft ben ik in 1982 bij DHV in Amersfoort begonnen als onderzoeker/adviseur.
Ik kwam al snel in aanraking met tal van problemen met betonconstructies die te lijden hadden van wat toen "betonrot" werd genoemd en heb de oprichting van de VBR van dichtbij meegemaakt. We waren betrokken bij diverse onderzoeken van de Stichting CUR naar de aantastingsmechanismen van gewapend beton, bij de totstandkoming van diverse CUR-aanbevelingen en ook bij de BRL 3201. Dit trok destijds de aandacht van BIM, nu Rendon, het betonreparatiebedrijf uit Arkel, dat een kwaliteitsmanager zocht.

Een oude rot in het vak?
Jij zegt het.  Naast mijn rol als technisch directeur van Rendon  ben ik al vele jaren docent en lid van de examencommissie bij de opleiding Betononderhoudskundige van de Betonvereniging. Maar daarnaast vind ik het ook belangrijk om kennis over te dragen. Namens de VBR ben ik al vele jaren vertegenwoordiger in het College van Deskundigen betonreparatie en heb ik al aardig wat optredens verzorgd tijdens tal van symposia en studiedagen.

Hoe kijk jij aan tegen de markt van betonreparatie?
Ik merk dat de markt een enorme verandering doormaakt. Ook op het gebied van betonschade gaat het al lang niet meer om het vinden van de oorzaak en het opstellen van de technisch beste hersteloplossing. Steeds meer wordt door opdrachtgevers gevraagd om een efficiënte en doelmatige strategie uit te zetten waarbij gebruikers van betonconstructies willen dat deze veilig en functioneel blijven.
Opdrachtgevers zijn zelden nog in staat of bereid om grote bedragen uit te geven voor het perfect herstellen van aangetaste of beschadigde constructies. Het wordt dan belangrijk om met kennis van zaken verantwoorde strategieën te kiezen die aan de gestelde strategische en functionele eisen voldoen en passen binnen de budgettaire mogelijkheden van de opdrachtgever.
De klassieke rolverdelingen zullen opgaan in nieuwe vormen van samenwerken waarbij ieder vanuit zijn eigen specifieke kennis en ervaring zal moeten bijdragen aan oplossingen die samen worden bedacht en uitgevoerd.

Wat is volgens jou de meerwaarde van de VBR?
Binnen een vereniging kun je beter dan vanuit individuele bedrijven het branchebelang voorop stellen. Met name het zorgen voor goede opleidingen, het uitdragen van kennis en ervaring, het leveren van bijdragen aan regelgeving die de kwaliteit van ons werk borgt et cetera. Dat heeft de VBR de afgelopen 30 jaar al uitgebreid bewezen. Bedrijven die lid zijn van de VBR doen dat omdat ze die gemeenschappelijke, maatschappelijke doelstelling onderschrijven.
Voor opdrachtgevers wordt vertrouwen in de bedrijven waarmee ze werken steeds belangrijker. Zij moeten de branche blijven prikkelen tot het verbeteren van de kwaliteit en zouden daar de actieve bedrijven (lees: de VBR-leden) ook voor moeten belonen. Je kunt dat zien als een vorm van resultaatgericht samenwerken.

Hoe zie jij de toekomst voor de VBR?
Voor de VBR is zeker een goede toekomst weggelegd. De VBR is een branchevereniging waar bedrijven graag lid van worden. De huidige 16 leden zien de meerwaarde van de VBR. Ik vind dat we snel moeten uitgroeien tot de vereniging van tenminste de 20 beste bedrijven op dit gebied. Voor opdrachtgevers moet het daardoor vanzelfsprekend worden om met VBR-bedrijven te werken.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug