16 november 2021

Inschrijving voor nascholing betonreparateurs geopend

Inschrijving voor nascholing betonreparateurs geopend

In de Beoordelingsregeling 3201 voor betonherstel is voor het aantonen van de vakbekwaamheid van de betonreparateurs de verplichting opgenomen voor het volgen van tenminste twee nascholingsdagen in een periode van twee jaar.

Bedrijven die de nascholing niet ‘in company’ willen of kunnen verzorgen, kunnen hun betonreparateurs aanmelden voor een eendaagse nascholing met het thema 'het herkennen en uitvoeren van constructief betonschadeherstel'. De lesstof wordt op een effectieve en leuke manier bijgebracht door docent Peter Nuiten.

Doelgroep

De doelgroep voor deze nascholingscursus is de groep van betonreparateurs die beschikken over een geldig mbo-diploma betonreparatiespecialist (niveau 2 of 3). De leerstof vormt een aanvulling op de leerstof uit de opleiding(en). Ook wordt met deze nascholing de opgedane kennis nogmaals opgefrist.

Praktische informatie

Datum: 27 januari 2022

Tijd:

Ontvangst om 09.00 uur, einde bijeenkomst ca. 16.30 uur, aansluitend hapje en drankje
Locatie: Regionaal Opleidingscentrum Midden Nederland
Harmonielaan 2
3438 EB Nieuwegein
Docent: Ir. Peter Nuiten
Aantal deelnemers: Max. 25
Kosten: Bij minimaal 15 aanmeldingen: EUR 225 per deelnemer
Bij 20 aanmeldingen: EUR 175 per deelnemer
Bij 25 aanmeldingen: EUR 150 per deelnemer.
In de prijzen zijn begrepen koffie/thee met snack, een lunch, drankjes en hapjes na afloop van de bijeenkomst.

Aanmelden

Meld uw betonreparateur(s) aan bij het OtBS-secretariaat o.v.v.:

  • Voor- en achternaam van deelnemer(s)
  • E-mailadres(sen) voor verzending van de bevestiging
  • E-mailadres voor verzending van de factuur, incl. eventueel opdrachtnummer.

Certificaat

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Zijp, info@stichtingotbs.nl, mob. 06 53690072

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief