Pagina afbeelding

Het brein achter intelligent betononderhoud

14-09-2016

Dit voorjaar maakte de Betonvereniging het thema voor de jaarlijkse Betondag, die op 17 november a.s. gehouden wordt, bekend: 'Intelligent Beton', met daarbij een afbeelding van het menselijk brein, samengesteld uit een - vermoedelijk uitgekiend - mengsel van grind, zand, cement en water. Eerlijk gezegd deed dat bij mij, evenals bij vele anderen, toch even de wenkbrauwen fronsen. In de tijd van zelfrijdende auto’s, zorgrobots en virtual reality zullen wetenschappers er toch niet in zijn geslaagd om uit deze grijze massa iets revolutionairs te ontwikkelen????

Het brein achter innovatie

Uiteraard is het thema prikkelend bedoeld en wil de Betonvereniging graag alle moderne ontwikkelingen op het gebied van betontechnologie, betonconstructies en betononderhoud voor het voetlicht brengen. Het gaat daarbij natuurlijk vooral over de mensen achter al deze ontwikkelingen. Zij vormen het feitelijke brein dat innovatie in de markt tot stand brengt.

Het brein achter intelligent betononderhoud

Op het gebied van betonreparatie en betononderhoud zijn het vooral de mensen binnen de VBR-bedrijven die bijdragen aan 'Intelligent Betononderhoud'. Samen met andere toonaangevende marktpartijen zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe technieken of slimme toepassingen daarvan. Of het nu gaat om het gebruik van gelijkstroom bij de bestrijding van wapeningscorrosie, over het meten en monitoren van aantastingsprocessen of het ontwikkelen van versterkingsmethoden met nieuwe hoogwaardige materialen, het zijn veelal de VBR-bedrijven die voor deze intelligente duurzame nieuwe producten of processen zorgen.

Kennis delen op de Betondag

Op de Betondag zullen we daar op en rond onze stand ook weer vele voorbeelden van laten zien. We houden deze kennis en ervaring immers niet alleen voor onszelf, maar delen die graag met anderen. Zo stimuleren we elkaar tot verdere innovatie en vernieuwing.

Om de reden is voor de VBR het voortdurend opleiden van onze medewerkers van groot belang. “Je leven lang leren…..”

Peter Nuiten
Voorzitter VBR

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug