Pagina afbeelding

Kennisportaal constructieve veiligheid komt naar u toe deze winter!

10-12-2019

Het KPCV organiseert 4 regionale bijeenkomsten, verdeeld over het land, onder de titel 'KPCV in de Praktijk'. De bijeenkomsten zijn op:

  • 16 januari bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag;
  • 21 januari bij Royal HaskoningDHV in Eindhoven;
  • 6 februari bij Arcadis in Assen;
  • 11 februari bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort.

In het programma van 13.00 tot 17.30 uur wordt eerst een toelichting gegeven op KPCV zelf. Daarna laten enkele van de partners van het KPCV in twee cases, één uit de B&U- en één uit Infra-sector, zien hoe KPCV in de praktijk werkt. Zo kunt u kennis nemen van de mogelijkheden die KPCV biedt om in uw dagelijkse bedrijfsvoering Constructieve Veiligheid te borgen. Dat geldt uiteraard voor direct betrokkenen, zoals ontwerpend- en coördinerend constructeurs, engineers van bouwbedrijven, producenten van constructieve componenten, enzovoort . Maar let op: ook opdrachtgevers, projectleiders, ontwikkelaars van nieuwe projecten, contract-managers, installateurs en dergelijken hebben er profijt van! De eindverantwoordelijkheid voor een veilige constructie kun je immers niet “weg contracteren”! Kennis verplicht en het Kennisportaal Constructieve Veiligheid is inmiddels “Public Law” geworden. Verwacht mag worden dat iedere betrokkene daarnaar handelt.

Hier vindt u meer informatie over het KPCV en de mogelijkheid tot aanmelden.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug