Pagina afbeelding

Leerzame studiemiddag rondom de nieuwe BRL betonreparatie 3201:2017

16-02-2017

Op woensdag 15 februari jl. organiseerde de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven), samen met de drie certificatie-instellingen (SGS-Intron, KIWA en SKB-IKOB) exclusief voor alle gecertificeerde betonreparatiebedrijven in Nederland een studiemiddag waarin onder andere op de nieuwe BRL 3201:2017 werd ingegaan.

Hoe zit de nieuwe BRL in elkaar, wat betekent dit voor het gecertificeerde betonreparatiebedrijf, wat is constructief repareren en hoe ziet de nieuwe CUR-Aanbeveling 119 ‘injecteren’ eruit? Allemaal vragen die op deze dag aan bod kwamen.

De thematiek spreekt aan, zo bleek uit de bijzonder grote opkomst. Maar liefst 80 mensen togen naar Green Village in Nieuwegein om zich te laten informeren.

Onder leiding van dagvoorzitter Dick Stoelhorst (voorzitter van het College van Deskundigen betonreparatie) werden de onderwerpen door een viertal sprekers belicht.

Esthetisch, technisch en constructief
ir. Maarten Swinkels (SGS-Intron) gaf een toelichting op de BRL 3201:2017. In het afgelopen jaar werd een geheel nieuwe versie ontwikkeld, waarvoor de Europese norm 1504 en de in 2015 verschenen CUR-Aanbeveling 118 aan de basis stonden. Lag voorheen de focus op de uitvoeringstechnieken van reparatie, vanaf nu is er een onderverdeling in esthetische, technische en constructieve reparatie. De BRL 3201:2017 bestaat nu ook uit twee delen: deel 1 voor esthetische en technische reparatie, deel 2 voor constructieve reparatie. Betonreparatiebedrijven kunnen zich hiermee nog meer dan voorheen onderscheiden.

De nieuwe BRL in de praktijk
Vervolgens liet Ing. Ralf Wierz van VBR-bedrijf edilon)(sedra Contracting zien wat de nieuwe BRL voor het gecertificeerde betonreparatiebedrijf betekent. Hij bracht de verschillen tussen de oude en de huidige nieuwe norm in kaart. Ook liet hij, aan de hand van het project ‘groot onderhoud Wilhelminabrug’, zien hoe de nieuwe BRL ingepast is.

Wat is constructief repareren?
Ir. Jan Meester (Adviesbureau Hageman – VABOR) ging vervolgens in op de vraag: ‘Wat verstaan we onder constructief repareren?
CUR Aanbeveling 118 maakt onderscheid tussen esthetische, technische en constructieve reparatie van betonconstructies. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden lichtte hij de constructieve reparatie van betonconstructies nader toe. Daarbij kwam niet alleen de beoogde definitieve situatie, maar ook de tijdelijke situatie voorafgaand aan en tijdens het herstel van de betonconstructie aan bod.

CUR-Aanbeveling 119 ‘injecteren’
Gerard van Leeuwen (Grouttech – VLB) nam het onderdeel CUR-Aanbeveling 119 ‘injecteren’ voor zijn rekening.Zowel leveranciers van injectievloeistoffen als injectiebedrijven hebben veel gebruik gemaakt van de CUR Aanbeveling 56 ‘Injecteren van scheuren in betonconstructies met kunsthars injectievloeistoffen’. Met het verschijnen van de EN 1504 normenreeks, waaraan leveranciers moeten voldoen, is deze aanbeveling achterhaald. Het gebruik hiervan zou kunnen leiden tot tegenstrijdige eisen en onduidelijkheden. Daarom is besloten om de aanbeveling te herzien. De CUR Aanbeveling 119 is daarvan het resultaat. Hierbij is enerzijds gekeken naar de gestelde eisen in de Europese norm EN 1504-5, anderzijds is veel aandacht geschonken aan de Nederlandse praktijk.
Diverse aspecten uit de aanbeveling zijn door hem belicht, waarbij met name ingegaan is op de verschillende uitvoeringsklassen, met daaraan gerelateerd het toe te passen product, het uitvoeren van de injectiewerkzaamheden en keuring en controle na het injecteren.

Nieuwe ontwikkelingen binnen de VBR
Na een levendige discussie sloot VBR-voorzitter Peter Nuiten de rij met sprekers. Hij schetste een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de VBR, zoals de aanpassing van de lidmaatschapvoorwaarden met de komst van de nieuwe BRL. VBR-bedrijven conformeren zich allemaal aan de verplichting om gecertificeerd te zijn in esthetisch, technisch en constructief repareren.
Verder gaf hij een toelichting op een aantal nieuwe faciliteiten voor leden, zoals het VBR juridisch loket, de werkgroep bouwplaats automatisering en de VBR-bijeenkomsten ‘kennis delen’, waarin leden praktische informatie uitwisselen over actuele onderwerpen.
In ontwikkeling is een workshop contractmanamagement voor leden, gericht op de risicobeheersing bij UAV-gc contracten.
Tot slot schetste hij de tussentijdse resultaten van de onder gecertificeerde betonreparatiebedrijven gehouden enquête over de wensen/verwachtingen t.a.v. de betonreparatiebranche.

De dag werd afgesloten met een geanimeerde borrel.

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug