Pagina afbeelding

Lekkage drinkwaterkelder opgelost 

01-10-2018

Een lekke drinkwaterkelder. Dat is - naast waterschaarste - één van de ergste dingen die een drinkwaterbedrijf kan overkomen. Toen drinkwaterbedrijf PWN uit Velserbroek een lekkage bespeurde in het dak van een kelder, schoot GMB te hulp.

“Drinkwaterkelder 6 in Hoorn vertoonde al langer mankementen”, vertelt Paul Wesselius, teammanager bij PWN. “Omdat niemand precies wist wat het probleem was, vroeg ik met mijn collega Bas Stoop een aantal marktpartijen naar de beste aanvliegroute.”

Voorstel: bouwteam

“Ons voorstel was om het probleem aan te pakken in een bouwteam”, zegt Jan van Doorn, commercieel manager bij GMB. “Omdat de scope van het probleem niet helder was, wilden we zoveel mogelijk relevante partijen betrekken bij het project. PWN zag dit wel zitten.” Bas Stoop, inkoper en contractmanager bij PWN: “Het bouwteam dat we samenstelden, bestond onder meer uit een projectmanager en contractmanager van PWN, een betonuitvoerder en projectleider  van GMB en een dakdekker. Door ervaringen en inzichten te delen, kwamen we snel van probleem tot oplossing.”

Constructiefout

Van Doorn: “Zoals onze constructeur Klaas Kuiper en ik al vermoedden, zat het probleem in de verbindingswapening tussen de wand en het dak. Doordat de wapening niet sterk genoeg was, kon er vermoedelijk al tijdens het uitharden van het beton na de stort een naad in de aansluiting dak/wand ontstaan. Dat is kwalijk, want drinkwater mag niet vervuild raken met bacteriën uit bijvoorbeeld regenwater. Daarom moet de betonconstructie van zichzelf waterdicht zijn. Gelukkig bleek uit het onderzoek van de constructeur dat de constructie als geheel toch voldeed. Dit betekende dat we de lekkage konden verhelpen door de naad te injecteren. Om het risico op lekkage maximaal te beperken, is er ook nog een gewapende betonbalk aangebracht in de dak-/wandaansluiting met daarin een zwelband als extra afdichting. Mocht er toch water bij komen dan zwelt de band op. Er komt geen druppel langs.”

Waterdichte oplossing

“PWN is tevreden”, zegt Stoop. “Door alle aanwezige kennis in het bouwteam te bundelen, werd vlot duidelijk wat er moest gebeuren. Alle disciplines sloten goed op elkaar aan. We vinden het bijvoorbeeld mooi hoe GMB, in overleg met de dakdekker, de hemelwaterafvoeren en noodoverstorten op het dak verder uit elkaar heeft geplaatst. Daardoor hebben we bij regen minder last van verstoppingen op het dak. Deze bouwteamconstructie heeft zeker geleid tot een snelle doorloop van het project en het beste eindresultaat.”

Projectinformatie

Project: reparatie drinkwaterkelder
Locatie: Velserbroek
VBR-bedrijf: GMB Services
Marktsegment: Infrabouw
Beschermingstechnieken: injecteren, handmatig repareren
Periode van uitvoering: 2018

Selecteer uw VBR-betonreparatiebedrijf


<< Ga terug