27 oktober 2020

Levensduurverlengers, dat zijn we!

Levensduurverlengers, dat zijn we!

Levensduurverlengers

Levensduurverlengers, dat is wat we zijn: bedrijven die zich inzetten voor het behoud en levensduurverlenging van betonnen gebouwen, bruggen, viaducten, etc. Als levensduurverlengers zullen we ons presenteren tijdens het komende Beton Event. Hoe we dat doen, kunt u ervaren in onze break out sessie ‘Samenwerken met levensduurverlengers’ op 5 november a.s

Uiteraard nodig ik u graag uit aan deze sessie (en aan de overige sessies die ingevuld worden door het Betononderhoudspaviljoen) deel te nemen onder het genot van een overigens virtuele kop koffie.

Een online Beton Event, wie had dat een jaar geleden kunnen bedenken? De manier waarop de Betonvereniging dit event heeft opgezet is lovenswaardig en volgens mij een uitstekend alternatief nu fysieke evenementen niet meer zijn toegestaan. 

Opleidingen

Helaas hebben we de nascholing van onze Betononderhoudskundigen en het middenkader moeten annuleren vanwege de coronaperikelen. We hechten veel waarde aan het leren van elkaar tijdens nascholingsdagen door praktijksituaties te bediscussiëren, het bevragen van de expert, etc. We denken dat een online sessie daar minder geschikt voor is en hebben daarom besloten opnieuw nascholingsdagen te plannen zodra dat verantwoord is.

Onze bakermat is de BRL 3201 betonreparatie. Een van de voorwaarden om te voldoen aan de eisen is het structureel aanbieden van nascholing aan ons bouwplaatspersoneel. Daarmee blijven onze mensen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen de betonreparatiebranche, nieuwe producten en technieken, regelgeving, veranderende wetgeving, enzovoort.
De VBR en de Stichting OtBS zullen hun leden faciliteren met een lesprogramma, dat elk bedrijf kan gebruiken tijdens interne opleidingsdagen. Zo houden we het vakmanschap op een praktische manier op peil.

Uitgesproken ambities

Met als thema ‘voor de markt, de keten en elkaar’ hebben we ons strategische plan aan de VBR-bedrijven gepresenteerd. We zijn de eredivisie van onze branche; onze kernwaarde is dan ook geënt op kwaliteit op het hoogste niveau.  Om dat te bereiken moeten we elkaar scherp houden en elkaar helpen om uiteindelijk onze klanten optimaal te kunnen bedienen. 

Voor de komende jaren hebben we onszelf doelen gesteld en daarin onderscheiden we vier thema’s, namelijk:

  • het borgen van vakmanschap en kennis op betonreparatiegebied;
  • het ontwikkelen van kennis op betonreparatiegebied;
  • vergaren en uitwisseling van relevante kennis;
  • het monitoren van kwaliteit.  

Genoeg uitdagingen dus voor onze branche in de komende tijd.

Meer weten? We ontmoeten u graag in onze virtuele stand op Beton Event 2020. Meld u kosteloos aan als 'professional passe partout gratis' en u heeft toegang tot de break out sessies, de digitale beursstand en de netwerkfunctie. U komt toch wel?

Paul Lange
Voorzitter VBR

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief